Tuligsain ang hatol kay Frank Fernandez at asawang si Cleofe

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Tinutuligsa ng Partido at lahat ng rebolusyonaryong pwersa ang reaksyunaryong korte humatol ngayong araw kina Frank Fernandez, konsultant sa kapayapaan ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP), at asawa niyang si Cleofe Lagtapos sa malinaw na gawa-gawang mga kaso ng illegal possession of firearms. Nagsilbi si Fernandez bilang tagapagsalita ng NDFP sa isla ng Negros noong dekada 2000 hanggang magretiro ilang taon na ang nakalipas.

Sina Fernandez, na 75 taong gulang, at Lagtapon, 69, ay nagpagamot ng iba’t ibang sakit at kundisyong medikal nang sila’y inaresto noong Marso 24, 2019 sa Liliw, Laguna. Nagtanim ng mga armas at iba’t ibang pamgpasabog para bigyang katwiran ang pag-aresto sa kabila ng mahirap paniwalaang istorya na nasamsam ang mga iyon sa mahina nang mag-asawa.

Kinukundena namin ang Taguig City regional trial court sa pagbubulag-bulagan sa malinaw na katotohanan. And desisyon ng korte ng Taguig ay bahagi ng tinatawag na “ligal na opensiba” ng National Task Force (NTF)-Elcac na kinabibilangan ng pagdidiin sa mga korte na maghusga kontra sa mga rebolusyonaryo o mamamayang inaakusahang bahagi ng rebolusyonaryong adhikain, sa bantang ang mga husgado mismo ang akusahang “tumutulong sa mga terorista.”

Ang hatol sa mga Fernandez ay bahagi ng nagpapatuloy na patakaran ng pagkriminalisa at pagparusa sa mga rebolusyonaryo at progresibong pwersa sa desperayon ng reaksyunaryong estado sa ilalim ng rehimeng US-Marcos na supilin ang patriyotiko at demokratikong mithiin ng mamamayang Pilipino.

Nakikiisa kami sa iba’t ibang sektor at organisasyon sa panawagang hustisya at paggigiit ng kgyat na pagpapalaya kina Fernandez at Lagtapon at sa higit 800 bilanggong pulitikal sa Pilipinas. Nananawagan kami sa mamamayang Pilipino na patuloy na ipaglaban ang kahingiang wakasan ang paghahari ng terorismo ng estado, ang patakaran ng panunupil at walang tigil na pag-atake ng militar at pulis na humahantong sa malawakang pagpatay at mga paglabag sa karapatang-tao sa buong bansa.

Tuligsain ang hatol kay Frank Fernandez at asawang si Cleofe