Tutulan ang pagwasak ng rehimeng Marcos Jr at Gubernador Antonio Kho sa kolektibong pagsasaka ng mga magsasaka sa lupain ng Triple A

Nakatakdang tutuhugin ng kalsada ang lupain ng Triple A sa bayan ng Cawayan. Sa ilalim ng programang Support to Parcelization of Lands for Individual Titling (SPLIT), balak ng rehimeng Marcos Jr. kasabwat ang gubernador sa Masbate na si Antonio Kho sa pagwasak sa kolektibong pagsasaka at kabuhayan ng masang magsasaka sa naturang lupain.

Ang mga tatayuan ng kalsada ay mula Brgy. Tuburan patungong Cabungahan, Cawayan at mula Brgy. Del Carmen, Uson dadaan sa Brgy. Campana, Uson diretso sa Brgy. San Jose, Cawayan.

Batid ng mga magsasaka kung bakit pinag-iinitan ng gubyernong Marcos Jr. ang lupang kanilang sinasaka. Dating kinamkam ng pamilyang Marcos ang malawak na lupain ng Triple A. Muli itong napasakamay ng mga magsasaka matapos mapatalsik ang ama nitong diktador na si Ferdinand Marcos Sr.

Dati rin itong tinarget sa bigong agribisnes na Masbate Agro-Industrial Growth Corridor o MAGIC na pakana ni Masbate Governor Antonio T. Kho.

Una nang namahagi ng huwad na Certificate of Land Ownership Award o CLOA noong unang kwarto ngayong taon sa mga magsasaka ang Department of Agrarian Reform (DAR) sa Masbate upang buwagin ang kolekibong pagsasaka ng mga magsasaka sa lupain ng Triple A.

Alinsunod sa pakanang Barangay Development Program (BDP) ay ilinulusot at isinisiksik ng gubyerno ang kontra-magsasakang programang SPLIT na isang pakana upang madaling maagaw sa magsasaka ang kanyang lupang binubungkal sa pamamagitan ng pagbuwag sa mga kolektibong CLOA at palitan ito ng mga indibidwal na titulo.

Hindi totoong layunin nitong mapadali ang pagdeliber ng mga magsasaka sa kanilang produkto sa lungsod o merkado sa pamamagitan ng farm-to-market road. Walang anumang ayuda o tulong na natanggap ang mga magsasaka upang mapaunlad ang kanilang ani o produksyon. Kulang na kulang pa sa pangangailangan ng kanilang pamilya ang kanilang kakarampot na ani.

Sa halip, balak nitong wasakin ang pagkakaisa, pagtutulungan at kolektibong pagsasaka ng mga magsasaka sa lupain ng Triple A. Magbibigay daan din ang naturang proyekto sa mas pinatindi at mas mabilis na paraan ng pag-atake ng militar sa masang magsasaka.

Hinahamon ng mga Masbatenyo ang rehimeng Marcos Jr. na tugunan ang matagal nang panawagan at kahingian ng masang magsasaka na tunay na reporma sa lupa. Dapat niyang ipatigil ang pagpapalit gamit sa mga lupaing agrikultural tungong negosyo at bigyan ng sapat na ayuda ang mga magsasaka para sa mas mahusay na ani at produksyon.

Sa ganito, matitiyak ang seguridad ng pagkain at kabuhayan hindi lang ng mga magsasaka kundi matutugunan rin ang kakapusan ng bigas at lokal na produkto ang ating bayan.

Tanging sa mahigpit na pagkakaisa, pagtutulungan, sama-samang pagkilos at pagsusulong ng armadong paglaban makakamit ng masang magsasaka ang tunay na kasaganaan at kaunlaran.

Tutulan ang pagwasak ng rehimeng Marcos Jr at Gubernador Antonio Kho sa kolektibong pagsasaka ng mga magsasaka sa lupain ng Triple A