Wala nang pakundangan at kahangalan na ang paggamit ng terror law para sa panunupil

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Dapat mariing tuligsain ang rehimeng Marcos at mga pwersang militar at pulis nito sa tumitinding malupit na paggamit ng tinaguriang Anti-Terrorism Law (ATL) sa pinaigting na kampanya nila ng panunupil laban sa iba’t ibang demokratikong mga pwersa, kritiko, at kalaban sa pulitika.

Sa nagdaang mga linggo, ang mga tagapagtanggol ng karapatang-tao at mga kasapi ng mga organisasyong nagtataguyod ng kani-kanilang adhikain ay binansagang mga “terorista” ng Anti-Terrorism Council o kinasuhan ng “terorismo” sa korte sa paraang malinaw na arbitraryo, walang kaukulang proseso at taliwas sa kinikilalang mga pamantayan ng prosesong hudisyal.

Ginagamit na ngayon ang ATL bilang kasangkapan sa walang pakundangang panunupil. Ang pinakahuling biktima ng mapaniil na ATL ay si Hailey Pecayo, isang 19-anyos na tagapagtanggol sa karapatang-tao, na pinag-initan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) matapos aktibo niyang isinawalat ang papel ng militar sa pagpatay sa isang siyam na anyos na bata sa Batangas noong nakaraang taon. Siya ngayon ay kinasuhan ng AFP sa ilalim ng ATL, kasama ang iba pang mga kasapi ng kanilang grupo sa karapatang-tao.

Bago si Pecayo, hindi bababa sa anim, kabilang na si Windel Bolinget at tatlong iba pang kasapi ng Cordillera People’s Alliance (CPA), ang binansagang “terorista” ng ATC. Sa mas nauna pang resolusyon, si Dr. Natividad Castro, na nagtatrabaho para sa Karapatan Alliance sa Mindanao, ay binansagan din ng ATC. Kapuna-puna na ang mga resolusyon ng ATC laban kay Bolinget at Castro ay kapwa inilabas matapos ibasura ng mga korte ang mga gawa-gawang kasong isinampa ng AFP na nagdadawit sa kanila sa mga armadong aksyon ng BHB.

Umabot na sa kahangalan at walang-kahihiyang antas ang paggamit sa ATL bilang kasangkapan ng panunupil matapos bansagang “terorista” si Congressman Arnolfo Teves at 12 iba pang akusadong sangkot sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Noel Degamo noong Marso 4. Ang ATL na ang ginamit ng mga upisyal ni Marcos laban kay Teves matapos pumalya sa paghahanda ng kaso sa korte laban sa kanya. Ang pag-umang ng ATL laban kay Teves ay nagsisilbi ding babala kung paanong gagamitin ni Marcos ang batas para sa kanyang sariling mga layunin.

Tinutuligsa ng PKP ang paggamit sa ATL bilang armas ng pampulitikang panunupil. Inihahayag din ng Partido ang patuloy na pagtutol laban sa “teroristang pagbabansag” sa PKP, sa Bagong Hukbong Bayan at sa National Democratic Front, sa mga lider at kinatawan nito, at sa iba pang idinadawit sa rebolusyonaryong adhikain.

Sa kabila ng desisyon noong Setyembre 21, 2022 ng Manila Trial Court na nagbabasura sa petisyong inihain ng gubyerno para bansagang “terorista” ang PKP at BHB sa ilalim ng Human Security Act (ang dating pangalan ng ATL), ipinagpipilitan pa rin ng rehimeng Marcos at mga ahente nito na ikabit ang “teroristang” bansag sa PKP kaakibat ng sistematikong kampanya nito laban sa mga pwersang patriyotiko at demokratiko.

Sa harap ng tumitinding pag-atake laban sa malapad na demokratikong mga sektor gamit ang ATL, lalong nagiging kagyat ang panawagan ng sambayanang Pilipino na ibasura ang mapanupil na batas. Dapat manindigan ang lahat ng nagmamahal sa demokrasya at isanib ang kanilang boses sa pakikibaka para ipagtanggol ang karapatan at kalayaan ng mamamayan laban sa panunupil ng estado.

Sinusuportahan ng Partido ang sigaw ng mamamayang Pilipino na wakasan na ang tinatawag na “war on terror” na, sa katotohanan, ay pantabing sa hindi nahahangganang terorismo ng estado. Ang pasistang pakanang ito ay matagal nang inaabuso ng estado ng naghaharing mga uri sa Pilipinas, upang bigyang katwiran ang sistematikong pag-uk-ok sa mga karapatang sibil at pampulitika ng mamamayan.

Ginagamit ng mga pwersang militar at panseguridad ang “war on terror” para angkinin ang ekstra-ordinaryong kapangyarihan para maghari-harian sa lipunan, sapawan ang mga sibilyang ahensya ng gubyerno at isagawa ang lahat ng anyo ng panunupil ng estado nang walang kahit anong pakundangan.

Wala nang pakundangan at kahangalan na ang paggamit ng terror law para sa panunupil