Articles tagged with Palestine

Taguig police arrests participant in protest against Israeli genocide
June 09, 2024

Taguig City police physically and verbally abused and arbitrarily arrested Edison Yu at the Israeli embassy in Bonifacio Global City, hours before the rally started on June 8. He was taking pictures of the police blocking and guarding the roads when they assaulted him. Youth groups supporting Palestine condemned the incident. Youth for Palestine-Makati said […]

Kalahok sa protesta kontra henosidyo ng Israel, inaresto ng mga pulis sa Taguig City
June 09, 2024

Sinuntok, pinagmumura at arbitraryong inaresto ng mga pulis ng Taguig City si Edison Yu sa embahada ng Israel sa Bonifacio Global City, ilang oras bago mag-umpisa ang rali noong Hunyo 8. Kumukuha siya ng litrato ng mga pulis na nanghaharang at nagbabantay sa mga daanan nang atakehin siya ng mga ito. Kinundena ng mga grupo […]

Negrenses condemn Israeli ambassador's visit to Negros
June 07, 2024

The people of Negros strongly condemned the visit of Israeli Ambassador Ilan Fluss to the island on June 3 to meet with Negros Occidental governor Eugenio Lacson in Bacolod City. Negrenses for Palestine called on Lacson, and all government leaders, to suspend diplomatic relations with Israel in condemnation of the genocide it is waging against […]

Pagbisita ng ambassador ng Israel sa Negros, kinundena
June 07, 2024

Mahigpit na kinundena ng mga Negrense ang pagbisita ni Israeli Ambassador Ilan Fluss sa isla ng Negros noong Hunyo 3 nang makipagpulong kay Eugenio Lacson, gubernador ng Negros Occidental, sa Bacolod City. Nanawagan ang Negrenses for Palestine kay Lacson, at sa lahat ng mga lider ng gubyerno, na “isuspinde ang diplomatikong relasyon” sa Israel bilang […]

Students denounce relations between the local government of Quezon City and Zionist Israel
June 01, 2024

PUP for Palestine, a group of students from the Polytechnic University of the Philippines, called on Quezon City Mayor Joy Belmonte to sever her office’s ties with officials of the Zionist state of Israel. The call is in line with condemning Israel and the US’ genocide against the Palestinian people. The call was made after […]

Ugnayan ng lokal na gubyerno ng Quezon City at Zionistang Israel, binatikos
June 01, 2024

Nanawagan ang PUP for Palestine, grupo ng mga estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, kay Quezon City Mayor Joy Belmonte na putulin ang pakikipag-ugnayan ng kanyang upisina sa mga upisyal ng estado ng Zionistang Israel. Nakabalangkas ang panawagan sa pagkundena sa henosidyong inilulunsad Israel at ng US laban sa mamamayang Palestino. Ginawa ang panawagan […]

Mass organizations in Southern Tagalog protest for Palestine
May 31, 2024

Various mass organizations gathered at the University of the Philippines (UP)-Los Baños yesterday, May 30, to support the struggle of the Palestinian people against the genocidal campaign of Zionist Israel supported by the imperialist US. Bagong Alyansang Makabayan (Bayan)-Southern Tagalog led the groups’ protest action inside UP Los Baños yesterday. This was followed by a […]

Mga organisasyon masa sa Southern Tagalog, nagprotesta para sa Palestine
May 31, 2024

Nagsama-sama ang iba’t-ibang organisasyong masa sa University of the Philippines (UP)-Los Baños kahapon, Mayo 30, para suportahan ang pakikibaka ng mamamayang Palestino laban sa kampanyang henosidyo ng Zionistang Israel na suportado ng imperyalistang US. Pinangunahan ng Bagong Alyansang Makabayan (Bayan)-Timog Katagalugan ang kilos-protesta ng mga grupo sa loob UP Los Baños kahapon. Sinundan ang protesta […]

Estudyanteng Pilipino sa US, sinuspinde sa pagsuporta sa protesta kontra-henosidyo
May 26, 2024

Hindi makatarungang sinuspinde ng University of Pennsylvania (UPenn) sa United States ang estudyanteng Pilipino na si Eliana Atienza noong Mayo 9 matapos lumahok at manguna sa kampuhan kontra sa kampanyang henosidyo ng Zionistang Israel, na suportado ng US, laban sa mamamayang Palestino. Sinuspinde ng UPenn si Atienza, kasama ang lima pang estudyante, at tinanggalan ng […]

Israel, binuhusan ng US ng $17 bilyong pondo para ipagpatuloy ng henosidyo sa Gaza
April 24, 2024

Inaprubahan ng Kongreso ng US noong Abril 20 ang panukalang magbibigay sa Zionistang rehimen sa Israel ng higit $17 bilyong pondo para sa pagpapatuloy ng gerang henosidyo nito sa Gaza at pagpapalawak nito ng gera sa buong West Asia sa tulak ng US. Liban sa kampanyang henosidyo, sasagutin ng US ang gastos sa pagpapagana ng […]