21 opensiba, inilunsad sa NEMR

,

NAGLUNSAD NG 21 aksyong militar ang mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa Northeastern Mindanao Region (BHB-NEMR) noong Hulyo 5-12.
Bunsod nito, mahigit 27 sundalo ang napatay at marami ang nasugatan sa mga pwersa ng 3rd Special Forces Battalion (SFB), 29th IB, 36th IB, Citizen Armed Forces Geographical Unit (CAFGU) at iba pang paramilitar.
Ayon kay Ka Ariel Montero, tagapagsalita ng Regional Operations Command ng BHB-NEMR, karamihan sa mga kaswalti ng kaaway ay tinamaan sa mga aksyong punitibo gamit ang command-detonated na eksplosibo, operasyong isnayp at harasment.
Binigo ng mga Pulang mandirigma ng BHB-Front 8 sa pamamagitan ng mga biglaang atake ang mahigit 300 tropa ng 3rd SFB at 401st Brigade sa ilalim ng kumand ni Brig. Gen. Andres Centino sa kabundukan ng Barangay Mount Carmel, Bayugan City, Agusan del Sur mula ika-5 hanggang ika-11 ng Hulyo.
Sa nabanggit na panahon, nagkaroon ng apat na labanan kung saan 16 ang napatay at apat ang sugatan sa pwersa ng AFP.
Ang sumusunod ay mga detalye ng mga labanan:
Hulyo 5. Isa ang kaswalti sa hanay ng 3rd SFB sa pang-aatake nito sa pusisyon ng BHB sa Mt. Carmel. Bilang ganti, walong ulit na nagpaputok ng mortar ang mga sundalo at nagpalipad ng mga MG520 helikopter at gumamit din ng mga drone.
Hulyo 6. Tinambangan ng isang yunit ng BHB-Front 8 ang umaatakeng mga sundalo. Hindi bababa sa 16 ang sundalong napatay at ilan pa ang nasugatan at nawawala matapos silang pasabugan ng mga Pulang mandirigma. Bilang ganti, nagbagsak ang mga sundalo ng apat na bala ng mortar na sinuportahan ng mga eroplano na nagpakawala ng 16 bomba sa mga kabundukan at sakahan ng New Salem, Villa Undayon at Mount Carmel.
Hulyo 7. Nagpaputok ng siyam na bala ng mortar ang militar sa mga lugar ng minahan sa Humalos, Bahay at Dakulang sa Barangay La Purisima, Prosperidad. Sinundan ito ng pagpakawala ng walong bomba at pagmamasinggan ng helikopter. Gumamit din ng mga drone ang AFP. Nagpatuloy ito hanggang Hulyo 8.
Hulyo 11. Naglunsad ng operasyong haras ang isang yunit ng BHB sa Barangay La Purisima. Isang kaswalti ang naiulat sa hanay ng kaaway.

21 opensiba, inilunsad sa NEMR