Kalupitan ng AFP sa mga Aeta ng Zambales

,

Napilitang lumikas ang 190 pamilyang Aeta tungong Barangay Aglao sa San Marcelino, Zambales noong Agosto 21 matapos bombahin ng militar gamit ang apat na helikopter ang kanilang komunidad sa Barangay Buhawen. Karamihan sa mga bakwit ay bata.

Siyam na residente, kabilang ang apat na menor de edad, ang iligal na ikinulong ng mga sundalo ng 703rd IBde sa paratang na mga myembro sila ng Bagong Hukbong Bayan. Sina Witi Ramos, Jepoy Ramos, at Nalin Ramos ay inaresto at tinortyur. Sa sukdulang kalupitan, pinwersa ng mga sundalo si Nalin Ramos na kumain ng tae.

Winasak ng pambobomba ang mga sakahan at mga lugar ng pangangaso ng mga Aeta. Kinatay at pinagkakain din ng mga sundalo ang mga alagang hayop ng mga katutubo.

Hinahawan ng mga sundalo ang daan para muling makapag-opereyt ang apat na dambuhalang kumpanya sa mina na isinuspinde noong 2017 dahil sa matinding pinsala sa kalikasan.

Kalupitan ng AFP sa mga Aeta ng Zambales