Mga krimen ng AFP sa Sultan Kudarat at Western Samar

,

Walang-puknat ang mga krimen at paglabag ng Task Force Central (TFC) ng militar sa mamamayan ng Sultan Kudarat. Noong Setyembre 10, umabot sa 15 pamilya sa Sityo Tupi Bato, Midtungok, Sen. Ninoy Aquino, Sultan Kudarat, ang nawalan ng tirahan matapos sunugin ng 37th IB ang kanilang mga bahay at produkto sa bukid.

Sa ulat ng BHB sa rehiyon, umaabot sa 2,800 na Dulangan Manobo, Tiduray, Moro at setler ang naging biktima ng panggigipit at pamamaslang ng yunit mula Enero hanggang Nobyembre ngayong taon.

Kabilang sa mga krimen ng TFC ang pagpatay kay Milboy Dakula, 17, at Dino Limboy, 23, noong Setyembre 4 sa Barangay Santa Clara, Kalamansig. Noon namang Setyembre 5 sa parehong barangay, iginapos at ibinitin sa punongkahoy ang may sakit sa pag-iisip na si Cris Macargas, 40 taong gulang. Noong Oktubre 22, niransak, ninakawan at sinunog ng mga sundalo ang isang bahay sa Sityo Ebe, Barangay Lagubang, Sen. Ninoy Aquino.

Nakapailalim ang TFC sa Western Mindanao Command at binubuo ng 37th IB, 7th IB, 6th IB at PNP Special Action Force.

Western Samar. Pinakahuling biktima ng pagpaslang ng 46th IB sa prubinsya si Joey Ocasla, 38, residente ng Barangay Sinalangtan, Calbiga. Binaril siya sa kanyang bahay noong Oktubre 23, alas-3 ng madaling araw matapos pagbuksan ang mga sundalong naghahanap sa kanyang asawa na kapitan ng barangay. Pinatay din noong Setyembre si Juanita Pacayra, kapitan ng Barangay Antol.

Biktima rin ng 46th IB si Teddy Solayao, residente ng Barangay Magdawat, na pinatay sa kanyang sakahan noong Agosto.

Mga krimen ng AFP sa Sultan Kudarat at Western Samar