16 atake sa BHB sa 9 ka prubinsya

,

Dili moubos sa 16 ka armadong aksyon sa siyam ka prubinsya ang gilunsad sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa milabayng duha ka semana. Ginapakita niini ang determinasyon sa BHB nga pakyason ang ambisyon sa pasistang rehimen nga puuhon ang armadong rebolusyon.

Albay. Giambus sa usa ka yunit sa BHB ang sakyanan sa 93rd Special Action Company-PNP niadtong Abril 3 sa Barangay Aliang, Ligao City. Duha ka pulis ang napatay ug duha ang nasamdan. Walay sibilyan nga naangin sa operasyon, sukwahi sa ginapakaylap sa militar.

Lanao del Norte. Gipabusikaran sa mga Pulang manggugubat ang nag-operasyong mga sundalo sa bukirong bahin sa Sityo Salingsing, Barangay Rogongon, Iligan City niadtong Marso 31, alas-11 sa buntag. Siyam ka sundalo ang nataho nga napatay ug upat ang samaron. Pagkahapon, gipabuthan sa usa ka yunit sa BHB ang detatsment sa CAFGU sa Sityo Binasan sa parehong barangay. Usa ka elemento sa CAFGU ang napatay ug duha ka sundalo ang nasamdan. Langkob sa 4th Mechanized Infantry Battalion sa 1st Infantry Division ang lugar.

Bukidnon. Lima ka sundalo ang napatay sa serye sa atake ug kontra-atake tali sa BHB-Bukidnon ug 1st Special Forces Battalion (SFB) niadtong Marso 20 sa San Rafael, Talakag. Upat ka elemento ang napatay dihang giambus sa BHB ang usa ka kolum sa 1st SFB nga nangutingkay sa kalasangan sa alas-3 sa hapon. Ayha niini, alas-10 sa parehong adlaw, giatake sa 1st SFB ang kampo sa BHB kung asa duha ka Pulang manggugubat ang namartir samtang usa ka sundalo ang napatay.

Agusan del Sur. Giambus ug napatay sa BHB ang usa ka elemento sa CAFGU sa Barangay Sto. Niño Patrol Base sa Bayugan City niadtong Marso 28.

Oriental Mindoro. Usa ang napatay nga elemento sa 203rd IBde dihang pabuthan sa BHB ang ilang kampo sa Malu, Bansud niadtong Marso 28 sa distansyang dyes metros. Sa sobrang kakurat, nagpaturagas sa pagpamusil ang mga sundalo.

Sorsogon. Napatay sa operasyong partisano niadtong Marso 28 ang ahenteng paniktik sa 31st IB ug myembro sa CAFGU sa Barangay San Antonio, Barcelona.

Panay. Pito ka atake ang gilunsad sa mga pwersa sa BHB sa isla batok sa mga sundalo ug pulis. Niadtong Marso 30, tulo ka beses nilang gipabuthan ang nag-operasyong mga sundalo sa 12th IB sa ngalan sa Retooled Community Support Program sa mga barangay sa Siya ug Lahug sa Tapaz, Capiz. Niadtong gabii sa Marso 23, gipabuthan nila ang detatsment sa CAFGU sa Bagacay, Igbaras, Iloilo. Niadtong Marso 21, gipabuthan sa BHB ang mga pulis sa Grasparil, Sibalom, Antique. Sa misunod nga adlaw, tulo ka pulis ang nasamdan human pabuthan sa BHB sa Onop, Miag-ao, Iloilo.

Northern Samar. Samaron ang usa ka sundalo human giambus sa mga Pulang manggugubat sa Barangay Poponton, Las Navas niadtong Marso 6. Samtang, gitaho usab sa yunit sa BHB sa prubinsya ang pagkapatay sa usa ka pulis ug pagkasamad sa usa pa human ang magkasunod nga operasyong haras sa hukbong bayan niadtong Pebrero 16-19.

Napatay sa operasyong isnayp sa BHB ang usa ka sundalo sa Barangay Tarabucan, Matuguinao, Western Samar niadtong Pebrero 4.

Niadtong Marso 29, gitaho usab sa BHB-Bicol ang armadong aksyon niini sa Masbate ug Albay. Giambus ug gipabusikaran sa yunit niini ang nag-operasyong mga sundalo sa Masbate City. Napatay ang duha ka sundalo ug usa ang nasamdan. Sa Albay, giparalisa usab niini ang operasyon sa Ibalong Resource Development Company sa Barangay Miiti, Camalig, Albay. Miguba sa kinaiyahan ug nangilog og yuta sa mga mag-uuma ang maong kumpanya.

16 atake sa BHB sa 9 ka prubinsya