Panawagan alang sa armadong pagsukol sa Myanmar, mikusog

,

Miigting ang panginahanglan alang sa armadong pagsukol sa Myanmar (kanhing Burma) atubangan sa halos adlaw-adlaw nga pagpamatay sa huntang militar sa mga sibilyang nagprotesta. Sulod sa nasud, mikaylap ang panglantaw nga dili na paigo ang mga rali, barikada ug sibil nga pagsupak. Tungod kay samtang nagkadugay, labaw nga nahimong brutal ang Tatmadaw (tawag sa pwersang militar sa Myanmar).

Niadtong Marso 26, 114 na ang gipatay sa hunta sa usa sa pinakamadugoong adlaw sa kapin 2 ka bulan na nga mga protesta sa katawhan. Niadtong Abril 3, miabot na sa 550 ang gipatay sa hunta sa desperasyon niining magpabilin sa poder. Kwarentaysays niini ang mga bata. Kapin sa 2,750 ang gipreso.

Sa taho sa mga internasyunal nga mantalaan, aduna nay mga aktibista gikan sa mga sentrong urban nga nagalunsad og pagbansay-militar sa lokal nga mga estado (katugbang sa rehiyon) sa utlanan sa nasud. Kini nga mga estado ang teritoryo sa mga nasudnong minorya sa Myanmar kung asa mitunhay ang lain-laing armadong grupo. Gitawag kini sa estado isip mga ethnic armed organization (EAO o armadong organisasyong etniko.) Ang maong mga grupo nakigbisog sa deka-dekada nang pagpahimulos ug pagpangdaugdaug sa huntang militar ug bisan sa gubyernong gipangulohan ni Aung San Suu Kyi ug National League of Democracy (NLD). Niadtong 2015, mipirma ang 16 sa maong mga grupo sa usa ka nasudnong kasabutan sa hunong-buto bugti sa pagtahod sa estado sa ilang awtonomiya.

Dihang giilog sa Tatmadaw ang estado poder niadtong Pebrero 1, hinanali nga giabli sa mga armadong grupong etniko ang ilang mga teritoryo alang sa mga initado nga mga aktibista ug myembro sa NLD. Gikundena nila ang kudeta ug ginaila nga nawad-an na og kapuslanan ang ilang gipirmahan nga nasudnong kasabutan sa hunong-buto dihang giatake sa Tatmadaw bisan ang ilang mga teritoryo.

Taas ang kasaysayan sa armadong pagsukol sa Myanmar. Masulti nga wala kini nawala sukad niadtong 1939, kung asa unang natukod ang Partido Komunista sa Burma. Gipangulohan sa mga komunista ang armadong pagsukol sa kolonyalistang British gikan 1939-1941, mananakop nga Japanese (1941-1945), subling pagbalik sa kolonyalistang British (1948-1962) ug sa kadugayan, batok sa papet nga gubyernong sibil ug sa mipuli kanhi nga huntang militar gikan 1962.

Hingpit nga nalusaw ang partido komunista niadtong 1989 apan nagpadayon ang panagsang pagsukol sa nahabiling mga komunistang elemento. Daghan kanila ang mitabang sa pagtukod sa mga armadong grupo sa lain-laing nasudnong minorya alang sa nasudnong pagpalingkawas ug kaugalingong-paghukum. Dili moubos sa 28 pa ka laing armadong grupong etniko ang nagpabilin pa sa Myanmar sa kasamtangan.

Panawagan alang sa armadong pagsukol sa Myanmar, mikusog