Mga baganihan sang Kalinga

,

Ginasaluduhan sang rebolusyonaryo nga hublag sang Kalinga sanday Rudy Daguitan (Ka Pinpin) kag Nora Miguel (Ka Lanie), pareho nga mga beterano nga Pulang hangaway sang prubinsya. Napatay ang duha sa isa ka inaway sang Marso 15 sa Barangay Gawaan, Balbalan. Si Ka Pinpin isa ka kadre militar samtang si Ka Lanie isa ka maayo nga medik. Ginpanday sila nga duha sang mga pagtilaw halin pa sang Ikaduha nga Dungganon nga Kahublagan Panadlong kag liwat nga pagpapagsik sang kahublagan nga rebolusyonaryo sa prubinsya. Agbiag dagiti bannuar ti umili!

Mga baganihan sang Kalinga