3 armas, nasamsam ng BHB-Eastern Samar

,

Nasamsam ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Eastern Samar ang isang ripleng R4 nang tambangan nito ang nag-ooperasyong tropa ng 52nd IB sa Sityo Casapa, Denigpian, Dolores, Eastern Samar noong Hulyo 3.

Apat na araw pagkatapos nito, pinasabugan ng isang yunit ng BHB ang detatsment sa Sityo Casapa, Barangay 4 Poblacion, Jipapad. Lima ang napaslang kabilang ang upisyal sa kumand ng detatsment, habang apat ang nasugatan. Nakumpiska sa mga sundalo ang tig-isang pistolang Gloc at kalibre .45 pistola.

Sa Northern Samar, inilunsad ng mga yunit ng BHB ang dalawang operasyong isnayp laban sa 20th IB noong Hulyo 8 sa mga barangay ng San Jose at Epaw sa Las Navas.

Apat naman ang napaslang habang 17 ang nasugatan sa tropa ng 9th ID sa ambus ng BHB-Masbate noong Hulyo 10 ng umaga. Papasok ang 24 na elemento ng mga sundalo sa Sityo Balunos, Barangay Rizal, Dimasalang nang tambangan sila ng BHB. Dagdag ang mga naambus sa 1,000-pwersang sundalong nanghahalihaw sa buong Masbate sa nagdaang dalawang buwan.

Itinago ng 3rd Marine Battalion Landing Team ang bilang ng kaswalti sa hanay nito matapos tambangan ng isang yunit ng BHB-Palawan noong Hulyo 13. Naglalakad sa Sityo Kayasan, Nicanor Zabala, Roxas, Palawan ang isang platun ng sundalo nang atakehin ng mga Pulang mandirigma.

3 armas, nasamsam ng BHB-Eastern Samar