Ang Bayan Special Report: Mga Krimen sa Digma ng AFP at PNP

, ,

 

Download here
Pilipino: PDF | Video
Bisaya: PDF
Hiligaynon: PDF
English: PDF

Read in: Pilipino | Bisaya | Hiligaynon | English | Chinese

Ang Bayan Special Report: Mga Krimen sa Digma ng AFP at PNP