9 armadong aksyon, inilunsad ng BHB sa 5 prubinsya

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Magkakasunod na armadong aksyon ang inilunsad ng mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Aurora, Albay, Camarines Sur at Norte, at Negros Occidental sa nagdaang mga linggo. Ang mga atritibong aksyon na ito ay bahagi ng pagbibigay-hustisya sa mamamayang biktima ng militarismo at pasistang paninibasib ng militar.

Sa Aurora, pitong tropa ng 91st IB ang napatay sa armadong aksyon ng BHB sa kabundukan ng Barangay Diteki, San Luis, Aurora noong Hunyo 9 ng umaga. Kabilang sa mga sundalong napatay si Corporal Noel F. Caya. Itinanggi ng 91st IB ang iba pang nasawi sa labanan.

Magkasabay na operasyong harasment ang inilunsad ng BHB-Albay laban sa dalawang detatsment ng militar noong Hunyo 10. Isa rito ang laban sa detatsment ng CAFGU sa Barangay Pantao, Libon. Sinundan ito ng operasyon laban sa detatsment ng paramilitar sa Barangay Cuyaoyao, Pio Duran.

Sa araw ding iyun, isinagawa ng mga Pulang mandirigma sa Camarines Sur ang tatlong armadong aksyon laban sa mga kampo ng 81st IB. Sinalakay ng BHB ang mga detatsment ng militar sa Barangay Inoyunan, Bula at sa Barangay Cambalidio, Libmanan. Inisnayp naman ng isang yunit ng BHB ang mga sundalong nagsasagawa ng Retooled Community Service Program o RCSP sa Barangay Calabnigan, Libmanan.

Sa Camarines Norte, tatlong sundalo ang kumpirmadong kaswalti sa atake ng BHB sa mga tropa ng 9th IB sa Purok 5 ng Barangay Canapawan, Labo noong Hunyo 8. Pinaputukan ng mga Pulang mandirigma ang isang tim ng mga sundalong papalapit sa kanilang binabasehan nang ala-1 ng madaling araw.

Sa Negros Occidental, pinaputukan ng BHB-South Central Negros ang detatsment ng CAFGU sa Barangay Hilamunan, Kabankalan City noong Hunyo 13.

9 armadong aksyon, inilunsad ng BHB sa 5 prubinsya