10 sinisante sa Wyeth-Nestle, napabalik ng unyon

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisaya

Naigiit ng Wyeth Philippines Progressive Workers Union (WPPWU) DFA-KMU ang pagbabalik sa di bababa sa 10 manggagawa na tinanggal ng kumpanya sa pangatlo at huling pakikipagnegosasyon nito sa maneydsment noong Hunyo 16 sa Calamba, Laguna. Kabilang dito ang pangulo at apat na upisyal ng unyon. Sa kabuuan, 22 na lamang ang hindi pa tumatanggap ng inaalok ng maneydsment na Enhanced Separation Package (ESP). Mula ito sa panawagang ibalik ang 145 na manggagawa.

Naitulak din ng unyon ang pagpapataas ng ESP para sa lahat ng pumayag na matanggal sa trabaho, gayundin ang pagpapalawig ng pagsagot ng kumpanya sa gastusin ng may malulubhang sakit. Ang “separation package” ay bungkos ng sahod at mga benepisyo na tinatanggap ng isang sinisanteng manggagawa. Madalas na nakabatay ito sa haba ng kanyang pagtatrabaho sa isang kumpanya.

Lubos ang pasasalamat ng unyon sa lahat ng sumuporta sa kanilang laban. “Hindi man natin napabalik ang lahat ng tinanggal, muli naman nitong pinatunayan na tanging sa pagkakaisa at paglaban ay may maasahan tayong tagumpay,” pahayag ng WPPWU.

10 sinisante sa Wyeth-Nestle, napabalik ng unyon