(Photos) Pagdiriwang ng ika-55 anibersaryo ng Partido sa Southern Tagalog

,
Inilunsad ng Melito Glor Command – NPA ST ang flag raising sa umaga ng Disyembre 26 para simulan ang selebrasyon sa anibersaryo.

 

Katuwang ang kasapi ng Artista at Manunulat ng Sambayanan sa TK (ARMAS-TK) sa pagsasaayos ng entablado sa pagdiriwang.

 

Nakatanghal ang mga Pulang mandirigma habang inaawit ang Ang Internasyunale.

 

Naka-pugay sandata si Comrade Kathryn bilang pagbibigay parangal sa mga rebolusyonaryong martir.

 

Si Comrade Kathryn na nakaagap sa harap ng entablado.

 

Nagbibigay ng mensahe si Comrade Kathryn kaugnay sa pagdiriwang ng ika-55 anibersaryo ng PKP (MLM).

 

Nag-alay ng 10 segundong katahimikan, kasabay ng pagsisindi ng sulo para sa mga rebolusyonaryong martir.

 

Muling sumumpa ang mga kadre at kasapi ng Partido sa hanay ng masa at Pulang hukbo sa harap ng watawat ng PKP (MLM).

 

Pagpaplano para sa selebrasyon ng anibersaryo ng isang komite sa kalunsuran.
(Photos) Pagdiriwang ng ika-55 anibersaryo ng Partido sa Southern Tagalog