Archive of CPP 55

Oplan sabit, inilunsad sa Antipolo para sa anibersaryo ng Partido
January 10, 2024

Matagumpay na naglunsad ng oplan sabit ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP)-Rizal upang magbigay-pugay sa ika-55 na anibersaryo ng pagkakatatag ng Partido at unang anibersaryo ng pagkamatay ng dakilang guro na si Jose Maria Sison sa Antipolo City noong Enero 9. Sa pangunguna ng rebolusyonaryong kabataan, magsasaka, at maralita, masigasig na inaral ng mga lumahok […]

(Photos) NPA-Rizal celebrates CPP’s 55th anniversary
January 06, 2024 |

       

Magwasto, ituro at isabuhay ang mga dakilang aral ng 55 taong rebolusyon ng Partido Komunista ng Pilipinas!
January 02, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | Katipunan ng mga Gurong Makabayan (Kaguma) |

Ang lahat ng kasapi ng Katipunan ng mga Gurong Makabayan (Kaguma) sa buong bansa ay nagbibigay ng pinakamataas na pagpupugay at pagpupuri sa ika-55 na taon ng pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP). Sa pagpapatuloy ng rebolusyong sinimulan ni Bonifacio, at wastong paglalapat ng Marxismo-Leninismo-Maoismo (MLM) sa kongkretong kalagayan ng Pilipinas, naging mayaman ang […]

Pagpupugay sa 55 taon ng PKP, 55 taon ng magiting na pamumuno sa rebolusyong Pilipino!
December 31, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Patnubay de Guia | Spokesperson |

Taas-kamaong nagpupugay ang lahat ng rebolusyonaryong pwersa ng Timog Katagalugan sa Partido Komunista ng Pilipinas (Marxismo-Leninismo-Maoismo) sa okasyon ng ika-55 taong anibersaryo ng natatanging partido ng proletaryado sa bansa. Walang takot at matatag nitong pinamumunuan ang bagong tipong pambansa-demokratikong rebolusyon na isinusulong ng mamamayang Pilipino upang ibagsak ang mga salot sa bayan na imperyalismo, pyudalismo, […]

(Photos) Pagdiriwang ng ika-55 anibersaryo ng Partido sa Southern Tagalog
December 30, 2023 |

               

Struggle-La Lucha: Statement on the 55th anniversary of the Communist Party of the Philippines
December 30, 2023 |

On the 55th anniversary of the Communist Party of the Philippines, the Socialist Unity Party extends its deepest solidarity and congratulations to all its members, leaders, and fighters — to all who are leading the mass movement to free the Philippines from the shackles of US imperialism. Only a year ago did the world suffer […]

Ibayaw ang Pulang bandera sang PKP, bug-os kusog kag kaisog nga isulong ang Demokratiko nga Rebolusyon sa Panay
December 28, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Panay Regional Committee |

Ginabayaw ang kuom nga kamot kag angkon ang mainit kag makig-away nga diwa, nagakalipay kami nga nagatamyaw kag nagapakig- isa sa mga katapu kag kadre sang PKP kag tanan nga rebolusyonaryong pwersa sa bilog nga pungsod nga malipayon nga nagsaulog sang ika- 55 nga anibersayo sang liwat nga pagkatukod sini. Ululupod naton nga iwagayway pasulong […]

Ipagdiwang ang ika-55 anibersaryo ng Partido Pomunista ng Pilipinas! Dakilain ang alaala ng mga martir ng sambayanan! Maghimagsik at isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon tungong ganap na tagumpay!
December 27, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Kabataang Makabayan-Southern Tagalog | Karina Mabini | Spokesperson |

Buong lakas na nakikiisa ang Kabataang Makabayan – Timog Katagalugan (KM-TK) sa pagdiriwang ng ika-55 anibersaryo ng dakilang talibang partido ng proletaryado at mamamayang Pilipino, ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP). Muling itinatag ang PKP noong Disyembre 26, 1968 upang pagbuklurin ang masang nagbabalikwas laban sa imperyalismo, pyudalismo at burukratang kapitalismo. Mula noon hanggang sa […]

Ipagdiwang ang ika-55 na anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas! Ibayong sumulong tungo sa tagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan!
December 26, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Malaya Asedillo | Spokesperson |

Binabati ng National Democratic Front at ng lahat ng rebolusyonaryong organisasyon sa probinsya ng Laguna ang Partido Komunista ng Pilipinas sa ika-55 na anibersaryo nito. Mabuhay! Sa okasyong ito, pinapaalalahanan tayo ng Partido na kailangang mahigpit nating hawakan ang ating mga prinsipyo at linya sa ideolohiya, pulitika, at organisasyon. Wasto at napapanahon ang panawagan ng […]

Celebrate the 55th anniversary of the Communist Party of the Philippines! Advance further towards the success of the people’s democratic revolution!
December 26, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Malaya Asedillo | Spokesperson |

The National Democratic Front and all revolutionary organizations in the province of Laguna extend their greetings to the Communist Party of the Philippines on its 55th anniversary. Long live! On this occasion, the Party reminds us to grasp firmly our ideological, political, and organizational principles. The Party’s call to rectify and learn from our past […]