(Discussion Guide) Punggan ang pag-igrab sang imperyalista nga gyera sa tunga sang US kag China!

,

 

Download: PDF

____
Ginapawa sang New People’s Army-Southwest Negros Guerilla Front (Armando Sumayang Jr Command)
Mayo 2024

(Discussion Guide) Punggan ang pag-igrab sang imperyalista nga gyera sa tunga sang US kag China!