Aurora, gihimong engklabong industriyal-militar sa US ug AFP

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

NIADTONG MARSO, gibisita ni Gilbert Teodoro Jr, kalihim sa depensa, ang usa ka baseng nabal sa Casiguran, Aurora. Kini nga base gitukod sa AFP sa pakigtinabangay sa Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority (APECO) aron kontrahon kuno ang presensya sa China sa Benham Rise. Ayha niini, misulod sa kasabutan ang APECO sa Philippine Aerospace Development Corporation (PADC) aron itransporma ang engklabo isip “defense hub” (sentrong pandepensa) sa nasud. Laraw sa maong pagtapo ang pagtukod sa sonang pang-industriyal-militar sulod sa 12,923-ektaryang engklabo sa pamuo.

Matud ni Teodoro, ang transpormasyon sa APECO nagsubay sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept (CADC) sa AFP, nga nakagambalay sa pangkinatibuk-ang estratehiya sa US sa Asia Pacific. Pagagamiton kuno ang APECO alang sa Self-Reliant Defense Posture Program nga nakapailalum sa modernisasyon sa AFP. Mahimo kining sentro sa pagmantine ug pag-ayo sa mga sakyanang pangkahanginan sa militar. Gipanghinambog usab niining kini ang mahimong sentro sa pagmanupaktura og mga drone.

Liboang mag-uuma, mangingisda ug katutubong Aeta sa Casiguran ang giilugan og yuta ug gipalayas sa ilang mga komunidad dihang unang gilatag ang APECO. Ang transpormasyon niini ngadto sa base ug engklabong industriyal-militar labaw nga magpagrabe sa pagpanumpo ug pagpangawkaw sa yuta sa masang mag-uuma ug nasudnong minorya sa prubinsya.

Gihimong panghadlok ug aktwal nga ginagamit sa AFP sa katawhan ang mga modernong kahimanan niini sa pagpamomba, pagpanganyon ug paturagas nga pagpamusil sa komunidad sa mag-uuma. Bag-o lang, gibomba niini ang mga komunidad sa Dipaculao ug Maria Aurora. Gamit ang mga drone, gipagrabe niini ang pagsubaybay sa aktibidad sa masa ug sa tibuok sibilyang populasyon.

Aurora, gihimong engklabong industriyal-militar sa US ug AFP