Batakang Kurso sa Partido, gipahigayon sa Surigao del Sur

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

NAKALAMPOS SA BATAKANG Kurso sa Partido (BKP) ang mga Pulang manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) ug myembro sa Partido Komunista ng Pilipinas niadtong unang semana sa Mayo sa kabukiran sa Surigao del Sur. Ang pagtuon gilunsad sa istagard nga pamaagi isip pagpahaum sa sitwasyong militar ug uban pang mga gimbuhaton sa hukbong bayan sa maong prubinsya.

Nagsugod ang pagtuon sa BKP niadtong Abril 10 ug upisyal nga nahuman niadtong Mayo 3. Usa ka seremonya sa pagtapos ang gilunsad nila niadtong Mayo 6 nga may temang “Ang Kadaugan sa BHB, Kadaugan sa Katawhan.”

Sulod sa duha ka oras nga programa, nagpaambit og mga mensahe ang mga upisyal sa yunit sa BHB ug mga migradwar. Mabulukong pasundayag usab ang gipakita sa mga manggugubat sa kulturanhong programa.

Tubag ang pagtuon sa mando sa Komite Sentral sa pagpatuman sa kalihukang pagtul-id. “Gilunsad namo ang BKP aron maarmasan sa teorya sa Marxismo-Leninismo-Maoismo ang among pwersa ilabina ang mga narekrut sa Partido nga wala gilayon nahatagn og edukasyon tungod sa giatubang nga apiking kahimtang bunga sa internal nga mga kahuyangan,” pamahayag sa yunit.

Sa seremonya sa paggradwar, subli silang nanumpa sa Pulang bandera sa Partido aron palig-onon ang ilang baruganan ug palab-ason ang ilang pasalig.

Batakang Kurso sa Partido, gipahigayon sa Surigao del Sur