Operation Kagaar: Brutal nga gyera batok sa katawhang Indian

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Duguan ang kamot sa reaksyunaryong estado sa India sa mas gipagrabeng gyera sa pagpanumpo sa katawhan niini. Gikan Enero, gilunsad niini ang Operation Kagaar, kabahin sa gipalapad nga pagpahamtang sa kontra-insurhensyang kampanya na Operation SAMADHAN-Prahar. Dili moubos sa 130 na ka sibilyan ug mga rebolusyonaryo ang napatay sa maong hugaw ug brutal nga operasyon sa milabayng lima ka bulan.

Sa direktang paghubad, ang pulong nga kagaar nagpasabot sa “katapusan.” Matud sa estado sa India, laraw sa maong operasyon nga hingpit nang tapuson ang armadong rebolusyonaryong kalihukan sa katawhang Indian, nga ginapangulohan sa Communist Party of India (Maoist), nga karon anaa na “sidsid” sa pagkapildi.

Nag-unang ginapatuman ang operasyon sa Abujhmaad (o Maad), usa ka bukiron ug lasangong rehiyon sa habagatan sa estado sa Chhattisgarh. Laraw niining “ilingkawas ang Maad” nga giilang nag-unang kuta sa mga Maoista. Sa kasamtangan, ginapatuman na kini sa mas dakung bahin sa rehiyong Dandakaranya nga langkub sa mga estado sa Chhattisgarh, Odisha, Telangana, ug Andhra Pradesh sa Central India.

Gitawag ang operasyon isip “opensibang militar” batok sa mga Maoista, apan ang tinuud, ginatarget niini ang tanang partido, organisasyon ug indibidwal nga nagabatok sa estado.

Pagyatak sa internasyunal nga makitawhanong balaod

Dayag nga ginalapas sa Operation Kagaar ang internasyunal nga makitawhanong balaod, mga lagda sa gubat ug mga talagsaong proteksyon sa mga bulnerableng sektor sa panahon sa armadong kaguliyang. Labing nabiktima sa pasismong Brahmanic Hindutva (pasismo sa estadong Indian batok sa mga minoryang relihiyon ug ubos nga grupo sa katilingban) ang mga Adivasi o mga katutubo.

Sulod lamang sa duha ka semana niadtong Mayo, 22 na ka mga Adivasi, lakip ang duha ka bata, ang gipatay sa mga pwersang militar sa Chhattisgarh.

Gimasaker sa paramilitar sa Bijabur ang 12 ka Adivasi niadtong Mayo 11. Nanguha og mga dahon sa tendu (ginagamit panglikit) ang mga biktima dihang gidagit ug gipatay. Gipriso pa sa estado ang 30 ka mga aktibista, mga balo sa biktima, ug pamilya nga mokuha unta sa mga patayng lawas sa gimasaker.

Pagkaugma, duha ka bata ang namatay ug daghan ang nasamdan sa pagbusikad sa usa ka bala sa mortar nga gibiyaan sa mga paramilitar sa Odspara, Bijapur. Ang mortar lakip sa daghang bala sa kanyon nga wala mibusikad dihang nanganyon ang mga pwersang militar sa kabukiran sa maong lugar.

Niadtong Mayo 24, walo ka mag-uumang Adivasi ang giaresto ug gipusil-patay sa pwersang militar sa India sa Rekavaya, anaa sa utlanan sa Bijapur ug Narayanpur. Lain pang mag-uuma ang nasamdan.

Samtang niadtong Abril 16 sa kalasangan sa Aapatola-Kalpar, distrito sa Kanker, brutal nga gitortyur ayha tinuyong gipatay sa pwersang militar sa India ang 11 ka dili armadong mga rebolusyonaryo ug unum ang nasamdan sa unang hugna sa pag-atake. Namartir sa unang pag-atake ang 12 ka manggugubat sa People’s Liberation Guerilla Army.

Tinuyo usab nga gipatay human giaresto sa Kakur-Tekametta sa utlanan sa estado sa Chhattisgarh ug Maharashtra niadtong Abril 30 ang 66-anyos nga si Cheemala Narasayya (Ka Joganna), myembro sa rehiyunal nga komite sa CPI (Maoist). Kaniadtong adlawa, upat ka Adivasi ang gipatay sa pagpamusil sa maong lugar.

Sagad nga ginapagawas sa pwersang militar sa India nga napatay ang mga biktima sa mga “engkwentro” niini sa mga Maoista. Gawas dinhi, sunud-sunod ang pagtukod og mga kampo-militar sa mga komunidad sa langkub sa Maad.

Kadungan ang Operation Kagaar ug katimbayayong niining militarisasyon sa korporatisasyon ug pagsulod sa dagkung mga kumpanya sa bahandianong lasang sa India. Sa takuban sa pagbatok sa mga Maoista, nagsilbi ang maong mga operasyon sa pagpagrabe sa pagpangawkaw sa mga langyawng dagkung korporasyon sa bahandi sa nasud.

Operation Kagaar: Brutal nga gyera batok sa katawhang Indian