41% ng mga estudyante sa kolehiyo, tumigil sa pag-aaral sa panahon ng pandemya

Halos kalahati, o 41.6% ng mga estudyante sa kolehiyo ang tumigil sa kanilang pag-aaral noong panahon ng pandemya. Alinsunod ito sa datos na ipinrisinta ng Commission on Higher Education sa pagdinig ng Kongreso ng badyet ng ahensya noong Agosto 23.

Ibinase ng ahensya ang taya na ito sa bilang ng mga estudyanteng nagtapos ngayong taon kumpara sa bilang ng mga estudyanteng nag-enrol noong 2020-2021. Ang bilang ng hindi nakapagtapos ay mahigit doble kumpara sa nakaraang mga taon. Noong 2020 halimbawa, nasa 17.56% ang “attrition rate” o bilang ng mga estudyante na pansamantalang nagpaliban o tuluyan nang tumigil ng pag-eskwela.

Mananatiling mataas ang attrition rate sa susunod na dalawang taon, alinsunod sa taya ng CHED. Sa 2024, tinatayang nasa 36.83% at 27.2% ang attrition rate dahil sa kahirapan ng mga estudyanteng manatili sa eskwelahan sa gitna ng pandemya. Ang mga magtatapos sa mga taong ito ay yaong mga estudyanteng pumasok sa kanilang unang taon sa kolehiyo (o first year college student) sa panahon ng pandemya.

Mas maraming estudyante sa mga pribadong unibersidad at kolehiyo ang nag-drop out kumpara sa mga estudyanteng nasa mga pampublikong unibersidad.

Isa sa mayor na dahilan ng pagtigil ang matagal at mahigpit na lockdown na ipinatupad ng noo’y rehimeng Duterte. Sadyang pinahirapan nito ang mga estudyante at kanilang mga magulang sa usapin ng gastos, panahon at sa kapinsalaan ng kanilang mental na kalusugan. Isa ang Pilipinas sa pinakahuli sa buong mundo sa pagbabalik ng face-to-face na klase.

AB: 41% ng mga estudyante sa kolehiyo, tumigil sa pag-aaral sa panahon ng pandemya