Unyon sa PLDT, nanawagan sa maneydsment na buksan na ang negosasyon para sa CBA

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nagprotesta ang mga manggagawa ng PLDT sa harap ng Department of Labor and Employment (DOLE) sa Intramuros, Manila noong Mayo 13 para igiit sa maneydsment ng kumpanya na buksan na ang negosasyon para sa bagong collective bargaining agreement (CBA) para sa 2024-2027. Ayon sa Manggagawa sa Komunikasyon ng Pilipinas (MKP)-PLDT, noon pang Pebrero 19 sila nagsumite ng pabatid para sa negosasyon at kanilang mga kahingian.

Tatlong buwan makalipas, nananatiling walang tugon at plano ang kumpanya na harapin ang unyon para sa negosasyon. Paliwanag ng unyon, sadyang pinatatagal at inaantala ng kumpanya ang negosasyon para lumampas sa nakatakdang panahon na nakasaad sa batas paggawa ng Pilipinas.

Anang unyon, kung lalampas sa palugit na anim na buwan mula nang magsumite ng pabatid, maaaring hindi na matanggap ng mga manggagawa ang hanggang walong buwan na retroactive pay (kabilang ang maidadagdag sa sweldo ng mga manggagawa na makakamtan sa CBA). Iginigiit umano ng maneydsment ng PLDT na sa Agosto o Setyembre pa simulan ang negosasyon dahil ito umano ang “tradisyon” at nakagawiang proseso sa nakaraan.

Ipinanawagan din ng mga manggagawa ang pagbibigay ng kumpanya ng karampatang mga kagamitan at kabayaran sa panahong nagsasagawa ng operasyon ang mga manggagwa. Kabilang sa mga hindi binabayaran ng PLDT ang emission testing, pagpapa-carwash at iba pang gastusin sa pagpapanatili ng mga sasakyang gamit ng mga manggagawa.

Iginiit din nila ang regularisasyon sa higit 7,000 kontraktwal na manggagawa ng PLDT sa installation, repair, at maintenance ng mga linya. Sa kabila ng desisyon ng Korte Suprema noong Marso na dapat iregularisa ang mga manggagawa ng PLDT, patuloy pa rin itong binabalewala ng kumpanya.

Samantala, kinundena nila ang DOLE dahil sa pagpabor nito sa kapitalista kaysa sa mga manggagawa. Iginiit nila na itulak ng kagawaran ang PLDT na kagyat na tugunan ang obligasyon nitong makipagnegosasyon.

Kaugnay nito, naglunsad ng piket ang mga manggagawa mula sa mga sangay ng PLDT sa Laguna at Quezon, at syudad ng Baguio, Bacolod, Cebu, at Davao. Ang sinusulong nilang CBA ay sumasaklaw sa 4,041 regular na empleyado sa buong bansa. Liban dito, nagbabalak ang unyon na maglunsad ng welga at sunud-sunod na mga kilos-protesta sa buong bansa kung hindi tutugon ang kumpanya.

Ang PLDT ay ang pinakamatanda at pinakamalaking kumpanya sa telekomunikasyon sa bansa. Noong 2023, ang kabuuang kita ng kumpanya ay lumobo tungong ₱26.1 bilyon mula sa ₱10.49 bilyon na kita noong 2022. Ang kumpanya ay pag-aari ng bilyonaryong Indonesian na si Anthoni Salim sa pamamagitan ng Pilipinong burgesya kumprador na si Manny Pangilinan.

AB: Unyon sa PLDT, nanawagan sa maneydsment na buksan na ang negosasyon para sa CBA