Aerial bombing sa komunidad ng mga katutubo sa India, kinundena ng CPI (Maoist)

, ,

Kinundena ng Communist Party of India (Maoist) ang brutal at desperadong pambobomba ng mga armadong pwersa ng gubyerno ng India sa hindi bababa sa siyam na komunidad sa bahaging South Bastar sa hangganan ng Chhattisgarh-Telangana noong Enero 11 ng umaga. Anang grupo, nagsimula sa alas-11 ng umaga ang walang-awat na paghuhulog ng mga bomba sa komunidad para maghasik ng takot at sindakin ang mga katutubo.

“Malinaw sa ginawang ito ng reaksyunaryong gubyerno kung gaano ka-desperado ang pasistang BJP na durugin ang mga pwersang Maoista,” saad ni Kasamang Abhay, tagapagasalita ng CPI (Maoist). Aniya, napilitang gumamit ng mga sasakyang panghimpapawid ang mga pasista dahil sa takot na pumasok sa kalupaan ng kagubatan kung saan posibleng salubungin sila ng armadong paglaban ng mga katutubo. “Dahil ang mga tao sa mga rehiyong ito ay may mataas na pulitikal na kamulatan at radikal, nanginginig sa takot ang CPRF at iba pang pwersa na mag-operasyon sa kalupaan,” ayon pa kay Abhay.

Layon umano ng mga pag-atake na paatrasin at buwagin ang pagkakaisa nga mga katutubo para maibenta ang lahat ng natural na rekurso sa rehiyon sa mga imperyalista at burgesyang kumprador.

Sa harap ng pag-atake ng kaaway, nagawang patamaan ng mga pwersa ng People’s Liberation Guerilla Army ng CPI (Maoist) ang umaatakeng mga pwersa. Nasira nito ang isang helikopter ng kaaway at nasugatan ang anim na pasistang sundalo.

Ayon pa kay Abhay, nakatitiyak sila na patitindihin pa ng gubyerno ng India ang paggamit ng aerial strike at aerial bombing para tugisin ang pamunuan ng CPI (Maoist). Ngunit, aniya, “dapat malaman ng kaaway na hindi matutumbasan ng mga bomba at drone nila ang kahandaang magsakripisyo ng bawat isang gerilya, hindi nito madudurog ang rebolusyong Indian.” Ganito umano ang napatunayan sa kasaysayan ng paglaban ng mamamayan sa Vietnam, Cuba, Korea, Afghanistan at kasalukuyang kabiguan na hinaharap ngayon ng mga pasista sa India at Pilipinas.

AB: Aerial bombing sa komunidad ng mga katutubo sa India, kinundena ng CPI (Maoist)