Alyansa kontra pribatisasyon ng kuryente sa Bacolod, inilunsad

, ,

Nagtipun-tipon ang mga konsyumer at iba pang grupo sa Bacolod City noong Marso 17 para ilunsad ang isang alyansa na lalaban sa iminumungkahing pribatisasyon ng Central Negros Electric Cooperative, Inc. (CENECO). Itinatag ng mga grupo ang Negros Consumers’ Watch sa pagtitipon nila sa simbahan ng Iglesia Filipina Independiente sa Bacolod City.

Ayon sa pahayag ng alyansa, ang iminumungkahing joint-venture agreement ay “lubhang tagibang at kontra sa interes ng mga konsyumer ng kuryente at empleyado ng CENECO.”

Nagsimulang itulak ang mungkahing pribatisasyon ng kuryente noong Pebrero 16. Kung matutuloy, papalitan ng Ignite Power at Energy Holdings Inc ang CENECO sa pagsusuplay ng kuryente nang hanggang 70%.

Inilatag nila ang apat na pangunahing rason ng kanilang pagtutol: 1) Itatransporma nito ang CENECO mula pampublikong serbisyo tungon sa isang pribadong negosyo na ang pangunahing interes ay kumita; 2) itataas nito ang singil sa kuryente; 3) gagamitin itong pagkakataon para buo nang agawin ang operasyon; at 4) magreresulta ito sa malawakang tanggalan ng mga empleyado sa CENECO.

Ikinumpara ng mga grupo ang pribatisasyon ng serbisyo sa kuryente sa nauna nang pribatisasyon sa Bacolod City Water District (BACIWA) kung saan tinanggal ang mga empleyado, pumalya ang serbisyo at lumitaw ang iba pang suliranin.

AB: Alyansa kontra pribatisasyon ng kuryente sa Bacolod, inilunsad