Assistant professor na nanindigan kasama ang mga estudyante ng UST, nais sipain ng unibersidad

, ,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Ginigipit ng administrasyon ng University of Santo Tomas (UST) si Assistant Professor Vladimir Villegas PhD ng College of Science matapos niyang suportahan ang laban ng mga kabataan at organisasyon sa unibersidad para sa demokratikong karapatan at laban sa panunupil ng administrasyon. Noong Mayo 17, binigyan si Villegas ng “unsatisfactory rating” ng administrasyon na nagsasapanganib sa kanyang pusisyon dito.

Ayon sa ulat, kabilang sa mga rason ng panggigipit sa kanya ang pagsali sa pagkilos ng mga “hindi kinikilalang mga organisasyon na mayroong maka-Kaliwa at radikal na adyenda na hindi katugma ng ‘mission-vision’ ng unibersidad.”

Pinatutungkulan ng administrasyon ang pagkilos ng mga organisasyon at estudyante noong Pebrero 21, sa pangunguna ng Rise for Education-España, laban sa arbitraryong pagpapasara sa organisasyong pangmidya na TomasinoWeb. Nilayon ng kanilang pagkilos na igiit ang independensya ng organisasyon at maging ng mga konseho at iba pang institusyon ng mga mag-aaral sa loob ng UST.

Bilang pagkundena sa administrasyon, nagpiket ang mga estudyante ng UST noong Mayo 24. “Kaisa ang mga estudyante ng UST sa laban ni Sir Vlad para sa kanyang pusisyon at para sa demokratikong karapatan ng lahat ng mga Tomasino,” pahayag ni Allen Ballesteros, tagapagsalita ng Anakbayan-UST.

Giit ni Ballesteros, labis na nakadidismaya ang paggamit ng “mission-vision” upang patahimikin ang mga kritiko at progresibo. “Kung ang pamantayan ng UST sa pagiging mahusay na guro ay ang hindi pagsalita sa harap ng lumalalang inhustisya, pinapatunayan nito na walang makabuluhang pagbabago sa pamantasan mula nang itatag ito ng mga Kastilang mananakop upang magsilbing instrumento ng kanilang paghahari,” ayon pa sa kanya.

Si Ballesteros ay biktima rin ng panggigipit ng UST matapos ipatawag ng administrasyon sa bisa ng “show cause order” dahil sa paglahok sa mga protesta at pangunguna sa mga aktibidad pang-estudyante sa kampus.

Nagsumite na ng sulat-apela si Assistance Professor Villegas sa dekano ng UST College of Science kaugnay ng ginawang panggigipit sa kanya. Giit niya, nakabalangkas ang kanyang paglahok sa protesta sa kalayaan sa pamamahayag, at karapatang mapayapang mag-asembliya na nakatatak sa Konstitusyong 1987.

AB: Assistant professor na nanindigan kasama ang mga estudyante ng UST, nais sipain ng unibersidad