Assistant professor na nanindigan kasama ang mga estudyante ng UST, tuluyan nang sinipa

, ,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Tuluyan nang tinanggal ng administrasyon ng University of Sto. Tomas (UST) si College of Science Assistant Professor Vladimir Villegas, Ph. D. noong Mayo 30 nang tapusin nito ang kontrata ng guro sa unibersidad. Pinag-initan ng UST si Villegas nang suportahan niya ang laban ng kabataan at mga organisasyon sa unibersidad para sa demokratikong karapatan at laban sa panunupil ng administrasyon.

Noong Mayo 17, binigyan siya ng “unsatisfactory rating” ng administrasyon na nagsapanganib sa kanyang pusisyon dito. Ayon sa ulat, kabilang sa mga rason ng panggigipit sa kanya ang pagsali sa pagkilos ng mga “hindi kinikilalang mga organisasyon na mayroong maka-Kaliwa at radikal na adyenda na hindi katugma ng ‘mission-vision’ ng unibersidad.”

Pinatutungkulan ng administrasyon ang pagkilos ng mga organisasyon at estudyante noong Pebrero 21, sa pangunguna ng Rise for Education-España, laban sa arbitraryong pagpapasara sa organisasyong pangmidya na TomasinoWeb. Nilayon ng kanilang pagkilos na igiit ang independensya ng organisasyon at maging ng mga konseho at iba pang institusyon ng mga mag-aaral sa loob ng UST.

Liban kay Asst. Prof. Villegas, maraming mga estudyante ng UST ang “ipinatawag” nito dahil sa paglahok sa mga “hindi kinikilalang” organisasyon sa loob ng kampus. Tinarget nito ang mga lider ng progresibong organisasyon. Liban pa, nagpapatupad din ang UST ng hindi makatarungang napakahihigpit na mga patakaran sa mga konseho, organisasyon at publikasyon sa kampus.

“Ang pagkakasangkapan ng Unibersidad sa baluktot at likas na mapanupil na Codes of Conduct and Sanction ay lumalabag sa ating mga karapatang mag-organisa at sa akademikong kalayaan,” pahayag ng League of Filipino Students. Giit nito, tahasang binabalewala ng unibersidad ang mga karapatan ginagarantiya ng konstitusyon ng Pilipinas.

AB: Assistant professor na nanindigan kasama ang mga estudyante ng UST, tuluyan nang sinipa