BHB-Negros, tutugon sa mga nasalanta sa pagsabog ng Bulkang Kanlaon

, ,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nanawagan ang Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Negros Island (Apolinario Gatmaitan Command) sa lahat ng mga yunit at kumand sa ilalim nito at lahat ng mga rebolusyonaryong pwersa na sama-samang kumilos para umagapay at tumulong sa masang Negrosanon na apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Pumutok ang bulkan noong Hunyo 3 at nakaranas ng pagragasa ng lahar ang mga komunidad sa Central Negros noong Hunyo 6 bunga ng malakas na pagbuhos ng ulan.

“Inaatasan ang lahat ng mga larangang gerilya na pangunahan ang mga pagsisikap para kumalap ng suporta mula sa mga rebolusyonaryong organisasyong masa, iba’t ibang sektor at alyado para sa kagyat na ayuda,” ayon kay Ka Maoche Legislador, tagapagsalita ng BHB sa isla.

Sa ulat ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) noong Hunyo 9, umabot na sa 8,478 pamilya (halos 30,000 katao) sa 24 na barangay ang apektado ng pagputok ng bulkan. Tinatayang aabot sa ₱10 milyon na ang pinsalang idinulot nito sa sektor ng agrikultura.

Ayon kay Ka Maoche, dobleng pasakit sa masang Negrosanon ang pagputok ng Bulkang Kanlaon dahil hindi pa sila nakababangon mula sa tagtuyot noong panahon ng El Niño. “Sa halip na kongkreto at lehitimong tulong, nagpapakitang-gilas lamang ang rehimeng Marcos Jr sa pagbibigay nito ng hindi sustenableng ayuda para sa pamumulitika nito at propagandang militar,” dagdag ni Ka Maoche.

Noong nakaraang linggo lamang, nagdeklara ang 303rd IBde na hindi ito maglulubay sa paglulunsad ng operasyong kombat sa kanayunan habang nagsasagawa ng “pagtugon sa kalamidad.” Sa ilang pagkakataon, ginamit ng militar ang “pagtulong at pamamahagi ng ayuda” para sa kampanyang kontra-insurhensya at sapilitang “pagpapasuko” sa mga sibilyan sa isla.

Kada pamumudmod nito ng ilang kilong bigas at delata, kinukunan ng litrato at sa ilang pagkakataon ay sinasabing mga “sumukong” Pulang mandirigma ng hukbong bayan. Nakabalangkas ang pagkubabaw na ito sa sibilyang mga aktibidad ng militar sa mandato ng kontra-mamamayang National Task Force-Elcac.

Sa harap nito, kinakailangang kolektibong igiit ng masang Negrosasnon ang makatarungang kompensasyon mula sa reaksyunaryong gubyerno para sa labis na pinsalang tinamo nila sa sunud-sunod na mga kalamidad noong panahon ng El Niño at pagputok ng Bulkang Kanlaon.

“Inilubog sa pamalagiang kahirapan at kagutuman ang masang Negrosanon at pinatindi ang kawalang lupa ng magkakasunod na mga kalamidad,” ayon kay Ka Maoche. Dagdag pa niya, dapat isulong ang agraryong rebolusyon, sangkap ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka, para tugunan ang siglo-siglo nang pyudal at malapyudal na pang-aapi at pagsasamantala sa isla.

AB: BHB-Negros, tutugon sa mga nasalanta sa pagsabog ng Bulkang Kanlaon