CAFGU at aset ng militar, inambus ng BHB-Western Samar

Isang CAFGU at isang aset ng militar ang inambus ng mga operatiba ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Western Samar (Arnulfo Ortiz Command) noong Setyembre 16 at 17. Ang dalawa ay sangkot sa mga operasyong kombat ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at pangunahing mga aset sa paniktik laban sa rebolusyonaryong kilusan sa prubinsya.

Isinagawa ng mga Pulang mandirigma ang isang ambus noong Setyembre 17 sa Sityo Fernandez, Barangay Cataydungan, San Jose De Buan, Western Samar laban sa lokal na tauhan ng CAFGU. Napatay sa naturang ambus ang ahente at aset paniktik ng 87th IB na nakilalang si Winnie Dacles.

Ayon sa BHB-Western Samar, kilala si Dacles sa mga kontra-rebolusyonaryong aktibidad sa kanilang bayan kabilang na ang sapilitang pagrerekrut ng CAFGU. “Isinusuka rin siya ng kanyang mga kababaryo dahil sa mga lumpen na aktibidad tulad ng pagnanakaw, abuso sa kababaihan, paghahari-harian at pambubulabog sa baryo,” dagdag pa ng yunit.

Samantala noong September 16, inambus naman ng isang yunit ng BHB si Tito Llamado, kapitan ng Barangay Anagasi, Paranas, Western Samar. Si Llamado ay aktibong nagpapasuko ng mga dating mandirigma ng BHB para kumita ng ₱10,000 sa bawat isang “mapasusuko.” Malaki rin umano ang kanyang bahagi sa pagkakakuha ng nakatagong dalawang ripleng M14 na mga armas ng BHB.

Liban dito, aktibo siyang nagpapatupad ng mga programa ng National Task Force-Elcac tulad ng pagrekrut ng mga CAFGU sa kanyang barangay at makaisang-panig na nagpahintulot sa militar na magkampo sa kanilang baryo sa kabila ng pagtutol ng mga residente.

Ang mga aset militar at CAFGU ay lehitimong target ng mga opensiba ng BHB. Ikinagalak ng masa sa mga naging resulta ng pamamarusa dahil matagal nang sagabal sa kanilang maayos na kabuhayan at malayang pagkilos ang mga ito.

AB: CAFGU at aset ng militar, inambus ng BHB-Western Samar