Daan-daang aktibista, nagmartsa sa US kontra isinasagawang RIMPAC war games sa Hawai'i

, ,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Mahigit 600 aktibista mula sa International Cancel RIMPAC Campaign ang nagmartsa sa San Diego, California sa US noong Hunyo 30 para ipanawagan ang pagkansela sa Rim of Pacific war games na nagaganap sa Hawai’i at mga karagatan nito. Pinangunahan ang pagkilos ng Resist US-led War Movement, BAYAN-USA, at ng International Women’s Alliance.

Isa sa mga lumahok sa martsa si Misty Pegram mula sa Anakbayan Hawai’i na nagsalaysay sa nagpapatuloy na mga pang-aabuso ng mga sundalong Amerikano sa isla. “Nilason ng US Navy ang karagatan ng Kapūkakī, o Red Hill at bigo itong mapanagot at mapadalo sa mga oversight meeting ng ipinatawag ng US Environmental Protection Agency, the Navy and the Defense Logistics Agency,” aniya.

Isa sa mga yunit ng US Army, ang 25th IB, ay 65 taon nang lumalapastangan sa 20,000 acres (mahigit 8 ektarya) ng lupa sa Wahiawā at nagbayad lamang ng $1 sa buong panahon. Ang yunit din na ito ang ipinapadala sa Pilipinas para sanayin ang mga Armed Forces of the Philippines sa kampanyang kontra-insurhensya na pumapatay ng mga magsasaka at manggagawa, aniya.

Ayon sa mga organisador, ang RIMPAC ay isang palabas kung saan iwinawasiwas ng militar ng US ang mga armas at gamit nito para padulasin ang pagbebenta ng naturang mga armas sa mga alyado at partner ng US, buuin ang mga mapanupil na tratadong militar at lalupang palawakin ang kontrol ng US sa kalakalan, mga rekurso, paggawa at pamumuhunan sa rehiyon ng Pacific.

Ang RIMPAC ang pinakamalaking war games sa buong mundo na inilulunsad ng US Navy. Sa taong ito, 29 bansa ang lumalahok dito, kung saan sangkot ang mahigit 25,000 tropa, 39 barko at tatlong submarino.

Kabilang sa mga bansang regular na kalahok dito ang Zionistang rehimen ng Israel. Unang lumahok dito ang Armed Forces of the Philippines noong 2022, dala ang BRP Antonio Luna, na ipinangalan sa heneral na lumaban at namatay sa digmaang Pilipino-Amerikano. Ngayong taon, nagpadala lamang ang Pilipinas ng mga obserber dahil “abala” ang lahat ng mga barko nito.

Bago ang martsa, inilunsad ng mga aktibista ang buong-araw na Cancel RIMPAC Summit noong Hunyo 29 na dinaluhan ng 700 katao at tinangkilik ng higit pa online. Tinalakay sa asembliya ang kasaysayan at mga layunin ng RIMPAC, gayundin ang pinsala at panganib na dala nito sa kapaligiran, kabuhayan ng mamamayan, soberanya at seguridad ng Hawai’i at iba pang mga bansa at isla sa Pacific. Nagsilbing keynote speaker ng summit si Joy Enomoto, executive director ng Hawai’i Peace and Justice, isang organisasyong nagtutulak para sa demilitarisasyon ng Hawai’i.

Tinalakay rin sa summit ang mga paglaban ng iba’t ibang mamamayan laban sa imperyalistang US, mula sa Palestine, tungong India hanggang sa armadong kilusan sa kanayunan ng Pilipinas.

Noong Hulyo 1, nagpiket ang mga aktibistang Filipino-American sa harap ng upisina ni Rep. Darell Issa ng San Diego, California noong Hulyo 1 para ipanawagan sa kongresista na suportahan ang panawagan para ikansela ang RIMPAC, itakwil ang panunulsol ng US ng mga imperyalistang gera sa iba’t ibang bahagi ng mundo, kabilang sa South China Sea kung saan kinakaladkad nito ang Pilipinas sa pakikipaggirian nito sa China.

AB: Daan-daang aktibista, nagmartsa sa US kontra isinasagawang RIMPAC war games sa Hawai'i