FMO ng AFP, binibigo ng Ilocos-Cordillera-BHB

,

Serye ng mga taktikal na opensiba ang inilunsad ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) laban sa mga pasistang tropa ng Armed Forces of the Philippines (AFP) upang biguin ang mga focused military operations (FMO) nito sa Ilocos-Cordillera. Ang pinakahuling aksyong militar ay naganap noong Nobyembre 4 bandang alas-4 ng hapon sa Barangay Mogao, Licuan Baay, Abra laban sa isang kolum ng 54th IB at 102nd IB ng Philippine Army.

Sa kabila ng kanilang matataas na kalibreng armas, sopistikadong armamentong pandigma at kagamitang panghimpapawid, tatlong berdugong sundalo ang napatay. Upang tabunan ang kanilang kabiguan sa labanan, pinalalabas ng AFP sa burges at social media na “mga terorista” umano ang BHB dahil nang tinambangan ang mga pasistang sundalo sila umano ay nasa “relief operations para sa mga biktima ng lindol sa Barangay Gacab” sa Abra.

Sa katunayan, ayon kay Ka Martin Montana, tagapagsalita ng Ilocos-Cordillera BHB (Chadli Molintas Regional Command), ang inambus na mga pasistang tropa ay nasa operasyong pagtugis ng BHB pagkatapos ang matagumpay na ambus ng BHB sa 24th IB sa Mount Basiwag, Barangay Gacab, Malibcong, Abra noong Oktubre 27. Ang naturang batalyon ng Philippine Army ay naglulunsad ng FMO sa mga munisipalidad ng Northern Abra. Dalawang sundalo ang nasawi at dalawang iba pa ang nasugatan sa panig ng kaaway.

Isa pang matagumpay na taktikal na opensiba ng BHB ay ang pag-ambus sa nag-ooperasyong tropa ng 98th IB-PA sa kagubatan ng Barangay Lenneng, Kabugao, Apayao noong Agosto 18. Napatay dito si 2Lt. Nasser Dimalanes at PFC James S. Fontanilla.

Bilang ganti, gumamit ang kaaway ng dalawang helikopter, dalawang Hermes-900 drone, isang jet fighter at dalawang 105 howitzer. Gumastos sila ng libu-libong bala at 28 bomba ang inihulog mula Agosto 18 hanggang Agosto 21 sa magubat na mga lugar sa pagitan ng Barangay Lenneng, Kabugao at Barangay Katablangan, Conner, Apayao.

Bago nito, hinaras ng BHB ang isang yunit ng 24th IB sa Sityo Sap-al, Barangay Buneg, Lacub, Abra kung saan nalagasan ang kaaway ng isang tropa. Isa ring pasistang sundalo ng 51st IB ang napatay noong Hunyo 30 sa aksyong haras ng isang yunit ng hukbong bayan sa Barangay Katablagangan, Conner, Apayao.

Sa kabuuan, ang limang taktikal na opensiba ng BHB ay nagdulot ng 11 kaswalti (9 patay at 2 sugatan) sa mga berdugo ng mamamayan. Walang namang kaswalti sa panig ng hukbong bayan.

Ang mga taktikal na opensiba, bagamat maliitan, ay nakabawas sa determinasyon ng mga pasistang AFP at dapat isusteni ng mga Pulang mandirigma, sabi ni Ka Martin Montana, upang patuloy na pahinain ang kapasyahang lumaban ng mga reaksyunaryong AFP–ang mga tunay na terorista.

AB: FMO ng AFP, binibigo ng Ilocos-Cordillera-BHB