GDP sa ika-2 kwarto, pinakamaliit sa 12 taon

Inilabas kahapon, Agostoo 10, ang datos ng Philippine Statistics Authority kaugnay sa lalupang pagbagal ng ekonomya ng Pilipinas sa nakaraang apat na kwarto. Ayon sa PSA, lalupang bumagal ang paglago ng gross domestic product ng bansa (GDP) sa Abril-Hunyo tungong 4.3%, mula sa 6.4 sa nakaraang kwarto. Pinakamaliit ang paglagong ito mula 2011. Bago nito, pababa na rin ang GDP mula sa 7.7% sa pangatlong kwarto ng 2022, tungong 7.1% sa pang-apat na kwarto sa naturang taon.

Ayon sa Ibon Foundation, nawala na ang huling baraha ng mga upisyal sa ekonomya para sabihing maayos ang takbo ng ekonomya.

Tulad sa nakaraang mga kwarto, bagsak lahat ng mga mayor na sektor, kabilang ang agrikultura at sektor ng pagmamanupaktura. Tanging turismo at ilang pamumuhunan ang nagrehistro ng pag-unlad sa naturang kwarto. Hindi naganap sa Pilipinas ang tinaguriang “revenge spending” at sa halip ay bumagsak pa ang household consumption (paggasta ng mga pamilya) mula 8.5% sa unang kwarto ng taon tungong 5.5%. Ito ay dulot ng implasyon, at kawalang hakbang ng rehimeng Marcos na dagdagan ang sahod at sweldo ng milyung-milyong manggagawa at kawani.

Sa kabila nito, hibang na pinipilit ng mga upisyal ng rehimen na “on track” pa rin ang ekonomya sa 6-7% na target na paglago para sa katapusan ng taon para panatilihin ang pantasya ng “Bagong Pilipinas” ni Ferdinand Marcos Jr. Nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihin sila sa walang awat na pagtaas presyo ng mga bilihin at serbisyo, pagbagsak sa produksyong agrikultural at manupaktura, dumaraming walang trabaho, mababang sahod at sweldo at samutsaring mga problemang kinahaharap ng mamamayang Pilipino.

“Malinaw na nawalan na ng bwelo ang ekonomya,” salungat na pahayag ng Ibon. Tapos na ang “rebound” ng ekonomya mula sa pagkakalugmok nito dulot ng matatagal na lockdown na ipinatupad ng nagdaaang rehimeng Duterte sa panahon ng pandemya. “Walang magaganap na pagbangon hangga’t hindi babaguhin ang pananaw sa ekonomya,” ayon sa grupo.

AB: GDP sa ika-2 kwarto, pinakamaliit sa 12 taon