Hustisya, giit sa ika-2 anibersaryo ng 'Bloody Sunday Massacre'

,

Nagprotesta ang mga kaanak ng mga biktima ng Bloody Sunday Massacre at mga demokratikong organisasyon sa upisina ng Department of Justice (DOJ) sa Manila City noong Marso 7. Iginiit nila ang hustisya at pagpapanagot sa mga pulis na sangkot sa mga pagpatay. Pinangunahan ang pagkilos ng grupong Defend Southern Tagalog. Matapos nito, nagkaraban at nagprotesta ang mga grupo sa National Intelligence Coordinating Agency (NICA) sa Quezon City.

Siyam na lider-masa at organisador sa Southern Tagalog ang pinatay noong Marso 7, 2021. Kabilang dito sina Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN) Cavite coordinator Emmanuel “Manny” Asuncion, lider-magsasaka at mangingisdang sina Ariel Evangelista at Ana Mariz “Chai” Lemita-Evangelista, mga organisador sa maralitang lungson na sina Mark “Makmak” Lee Bacasno at Melvin “Greg” Dasigao, at katutubo na sina Abner Esto at Edward Esto, at mga lider-Dumagat na sina Randy dela Cruz at Puroy dela Cruz.

Ayon sa Defend Southern Tagalog, ang pagpatay sa mga biktima ay maituturing na paglabag sa internasyunal na makataong batas dahil. Ang mga sibilyang biktima ay tinarget matapos paulit-ulit na binansagang mga armadong kombatant at mga kasapi ng rebolusyonaryong kilusan bago at matapos sila’y paslangin.

Samantala, matatandaan na noong Enero 16 ay inianunsyo sa publiko ang desisyon ng DOJ na isaisantabi at ibasura ang mga kasong pagpatay na isinampa laban sa 17 upisyal ng pulis na sangkot sa pagpaslang sa lider-manggagawang si Manny Asuncion, isa sa mga biktima ng Bloody Sunday Massacre. Ayon sa DOJ, inaabswelto ang mga pulis dahil sa diumano’y “kakulangan ng ebidensya.”

Inaresto rin sa araw na iyon sina Karapatan-ST paralegal at Kapatid-ST coordinator Nimfa Lanzanas, BAYAN Laguna coordinator Mags Camoral, lider unyonistang si Esteban “Steve” Mendoza, Eugenio Tadeo, at Joan Efren.

Ayon kay Mags Camoral ng Bayan-Laguna, “Bilang isa sa mga inaresto, masahol ang pwersa ng militar-pulisya sa pag-aakusa ng gawa-gawang kaso laban sa hanay ng mga aktibista. Dalawang taon na, wala pa ring nagaganap na hearing, walang ibinibigay na piskal ang Cabuyao Regional Trial Court (RTC) Branch 108…”

AB: Hustisya, giit sa ika-2 anibersaryo ng 'Bloody Sunday Massacre'