Hustisya para kay Ka Lando, mailap pa rin

,

Mailap pa rin ang hustisya para sa mga kaanak at kasamang manggagawa ni Rolando Olalia (Ka Lando) at kasama niyang si Leonor Alay-ay na pinatay ng mga ahente ng estado noong Nobyembre 13, 1986. Para gunitain ang anibersaryo ng kanyang pagkamatay, nag-alay ng bulaklak sa Bantayog ng mga Bayani noong Nobyembre 13 ang Kilusang Mayo Uno (KMU), kasama ang mga pederasyon nito.

Si Ka Lando ay tagapangulo ng KMU noong panahon na siya ay pinatay. Dinakip siya at si Alay-ay noong Nobyembre 12, 1986 habang papunta sila sa pulong ng isang unyon. Sa sumunod na araw, natagpuan na lamang ang kanilang mga bangkay na nakagapos at puno ng tama ng bala sa ulo. Sangkot sa pagpaslang kay Olalia ang mga upisyal militar na malapit sa pinuno ng noo’y Minister of Defense na si Juan Ponce Enrile. Si Enrile ngayon ay abugado ni Ferdinand Marcos Jr.

Naganap ang pagpatay kay Ka Lando sa kasagsagan ng bwelo ng mga welgang inilunsad ng mga manggagawa para sa kanilang mga karapatan at kagalingan. Ayon sa isang artikulo ng Ang Bayan sa isyu nito noong Nobyembre 1986, sa panahong ito naganap sa kauna-unahang pagkakataon ang pangkalahatang welga ng mga manggagawa na sumaklaw sa buong bansa.

Kinatangian ito ng mga slowdown, parsyal na work stoppage at mga aktwal na welga. Ayon sa ulat nito, ang bilang ng mga welga sa panahong ito (mula sa pagpatay hanggang paglibing) ay lampas sa mga inilunsad sa kabuuan ng Enero hanggang Hulyo ng taong 1986.

Lumundo ang mga protesta at welga noong Nobyembre 20, 1986, sa araw ng kanyang libing. Tampok dito ang martsa ng “halos kalahating milyon mula sa iba’t ibang sektor, karamihan mula sa uring manggagawa,” ayon sa ulat ng AB.

Sa panahong ito, nagkaroon din ng mga general strike sa Central Luzon (15,000 sa Bataan Export Processing Zone, kung saan lumahok ang mga manggagawa 28 sa 31 mga pabrika. Liban sa Bataan, nagkaroon ng mga welga sa mga pabrika sa labas ng BEPZ, Pampanga, Tarlac at Bulacan. Mayroon din sa Benguet (4,000 minero), Bicol (20 pabrika) at Cebu (60 kumpanya, kung saan 28 ay naparalisa.)

AB: Hustisya para kay Ka Lando, mailap pa rin