Ika-90 kaarawan ni Ka Bel, ginunita

Nagsama-sama kahapon ang iba’t ibang organisasyon, asosasyon at unyon sa paggawa at mga institusyon para gunitain ang ika-90 kaarawan ng yumaong lider-manggagawang si Crispin Beltran na mas kilalang si Ka Bel. Nagtipon sila sa Commission on Human Rights sa Quezon City para sa isang programa.

Naging sentro ng pagtitipon ang legasiya ni Ka Bel at ang pinaigting na panawagan ng mga mangggagawa: Isulong ang laban para sa nakabubuhay na sahod at disenteng trabaho!

Naging organisador ng unyon si Ka Bel mula kanyang kabataan. Naging kampeon siya ng mga magsasaka at maralitang tagalunsod at nakibaka kasama nila. Namatay siya noong Mayo 20, 2008 habang kinukumpuni ang kanilang bahay sa Bulacan.

Naging susi siya sa pagtatayo ng Federation of Unions in Rizal at ng Philippine Nationalist Labor Organization (PANALO) na malao’y natransporma sa Alliance of Nationalist Genuine Labor Organizations (ANGLO). Ang mga ito ay kabilang sa paghahanda sa pagtatayo noong 1980 ng sentro ng tuay, palaban, anti-imperyalista at militanteng kilusang paggawa sa Pilipinas—ang Kilusang Mayo Uno (KMU).

Si Ka Bel ang nagsilbing unang pangkalahatang kalihim ng KMU katuwang ng unang tagapangulo nitong si Ka Bert Olalia. Noong dekada 1980, mabilis na lumawak ang saklaw ng KMU mula 100,000 tungong kalahating milyong manggagawa. Tatlong ulit siyang nahalal bilang kongresista bilang kinatawan ng grupong Bayan Muna at Anakpawis sa kongreso.

Sa pagtitipon, nagbigay ng mga pahayag ang mga lider-manggagawa mula sa iba’t ibang organisasyon. Binigyang diin nila ang kampanya para sa nakabubuhay na sahod, at ang pagsuporta sa High Level Tripartite Mission ng International Labor Organization ngayong buwan. Isa itong plataporma para isulong ang karapatan mag-unyon at suriin ang mga ulat ng manggagawa hinggil sa paglabag sa kanilang karapatang mag-organisa.

AB: Ika-90 kaarawan ni Ka Bel, ginunita