Dagdag-sahod, sigaw ng mga manggagawa ng Kowloon

Naglunsad ng sama-samang pagkilos kasabay ng kanilang pahinga sa tanghali ang mga manggagawa ng Kowloon House sa pangunahing sangay nito sa West Avenue, Quezon City para ipanawagan ang pagtataas ng kanilang sahod. Pinamunuan ang pagkilos ng unyon ng Kowloon House na kaanib ng pederasyong Genuine Labor Organization of Workers in Hotel, Restaurant, and Allied Industries – Kilusang Mayo Uno (GLOWHRAIN-KMU).

Ang Kowloon House ay isang restawran na naghahain ng mga pagkaing Cantonese. Mayroon itong 104 sangay sa buong bansa.

Iginigiit ng unyon at GLOWHRAIN-KMU ang pagpapatupad ng Kowloon House sa Wage Order No. NCR-23 na inilabas ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board-NCR noong May 2022, kung saan itinaas mula Php 537 tungong Php 570 and arawang minimum na sahod ng mga manggagawa sa rehiyon.

Liban dito, napagkasunduan din umano sa nagdaang collective bargaining agreement (CBA) ng unyon at maneydsment na dadagdagan ang kanilang sahod. Ayon sa ulat ng grupo, hindi pa rin ibinibigay ang tig-₱12 na dagdag sahod para sa ika-4 at ika-5 taon sang-ayon sa kanilang CBA.

Ipinanawagan din ng unyon na humarap ang maneydsment para sa panibagong CBA ngayong taon. Iginiit nila na dapat kagyat nang itaas ang kanilang sahod sa harap ng walang humpay na pagtaas ng presyo ng mga bilihin.

Noong Abril 2009, nanalo ang laban ng mga manggagawa dito ang kaso laban sa iligal na pagtanggal sa 73 manggagawa nito noong Setyembre 13, 2008. Naglunsad sila ng welga hanggang maibalik ang mga tinanggal na manggagawa. Tinanggal ang naturang mga manggagawa matapos maglunsad ng mga piket noong Hunyo 2008 para igiit ang pagpapatupad ng kumpanya sa dalawang serye ng dagdag-sahod na iniatas noon ng Department of Labor and Employment (DOLE).

AB: Dagdag-sahod, sigaw ng mga manggagawa ng Kowloon