Mga manggagawa sa Nexperia, nagprotesta laban sa bagong serye ng tanggalan

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nagprotesta noong Marso 22 sa loob ng Laguna Industrial Science Park ang mga manggagawa ng Nexperia Philippines, kasama ang kanilang mga tagasuporta, para tutulan ang nakatakdang pagtatanggal ng 54 na manggagawa sa Abril. Ang tanggalang ito ay pangalawa na sa loob ng walong buwan.

Matatandaang walong manggagawa, kung saan tatlo ang upisyal ng unyon, ang tinanggal ng kumpanya noong Setyembre 2023. Pagdadahilan ng kumpanya, “nagsobra” diumano ang bilang ng mga manggagawang in-absorb nito matapos isara ang isa sa mga departamento ng pabrika.

“Napakasahol ng ginawa ng maneydsment,” pagkundena ng tagapangulo ng unyon ng Nexperia. “Sa Abril, 54 pamilya ang magugutom, 54 na manggagawa ang matatanggalan ng trabaho.”

Tutol ang unyon sa panibagong serye ng tanggalan ng aabot sa 72 manggagawa. Batid nito na ang serye ng mga tanggalan ay para buwagin ang unyon na nagkamit na ng mga tagumpay dulot ng sama-samang pagkilos ng mga manggagawa sa nakaraan. Kasalukuyang nasa negosasyona ng unyon at maneydsment para buuin ang panibagong collective bargaining agreement sa pagitan nito atng kumpanya.

“Malinaw na ang ginagawang tanggalan ng kapitalistang Nexperia sa gitna ng negosasyon sa CBA ay pagkitil sa karapatan ng mga manggagawa,” ayon sa Bayan-Laguna.

Nakiisa sa pagkilos ang mga manggagawa sa NutriAsia, Philfoods at iba pang unyong dumanas ng katulad na panggigipit at kabataang aktibista mula sa UP Los Banos.

“Wala tayong maasahan kundi ang lumabas sa pagawaan at tumungo sa kalsada upang isigaw ang karapatan nating mga manggagawa,” anila.

Habang nagaganap ang mapayapang protesta, nakabantay ang isang sasakyan ng pulis sa tarangkahan ng Nexperia.

AB: Mga manggagawa sa Nexperia, nagprotesta laban sa bagong serye ng tanggalan