Israel, binuhusan ng US ng $17 bilyong pondo para ipagpatuloy ng henosidyo sa Gaza

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Inaprubahan ng Kongreso ng US noong Abril 20 ang panukalang magbibigay sa Zionistang rehimen sa Israel ng higit $17 bilyong pondo para sa pagpapatuloy ng gerang henosidyo nito sa Gaza at pagpapalawak nito ng gera sa buong West Asia sa tulak ng US. Liban sa kampanyang henosidyo, sasagutin ng US ang gastos sa pagpapagana ng missile defense system ng Zionistang rehimen sa harap ng paglawak ng armadong sigalot sa buong West Asia.

May $9 bilyon din itong inilaan para sa kunwa’y “makataong ayuda sa Gaza” na kalakhan ay isinasagawa sa pamamagitan ng food drops. Lantarang ipinagbawal ng US ang pagbibigay ng ayuda sa UNRWA na inaakusahan nitong sangkot sa atakeng Oktubre 7 kahit wala itong ebidensya.

“Ang suportang ito, na labag sa internasyunal na batas, ay lisensya at pagbibigay-permiso sa Zionistang ekstremistang rehimen na ipagpatuloy ang brutal na agresyon laban sa aming mamamayan,” pagkundena ng Hamas. “Itinuring namin ang hakbang na ito bilang kumpirmasyon sa upisyal na pagkakasangkot at pagtatambal ng US

Ang panukalang ito (Israel Security Supplemental Appropriations Act) ay isa sa tatlong panukalang ipinasa ng kongreso ng US na may kaugnayan sa pamumudmod nito ng ayuda para sa mga imperyalistang gera nito sa iba’t ibang bahagi ng mundo. Kasabay na ipinasa ang mahigit isang taon nang naantalang panukala para sa $60 bilyong ayudang militar para sa Ukraine at $8.1 bilyon para sa mga “kaalyado” ng US sa Indo-Pacific, pangunahin sa Taiwan. Kailangang may katambal ang mga ito sa Senado ng US para tuluyang maipasa.

Kabilang ang rehimeng Marcos sa maambunan ng ayudang militar, bilang pangunahing tuta nito sa Asia laban sa China. Nakatakda itong tumanggap ng $500 milyon para tustusan ang mga armas at gamit-militar na bibilhin nito sa US sa tabing ng “modernisasyon” ng AFP, gayundin ang pagtatayo at pagkukumpuni ng mga base militar ng US o ang mga kunwa’y “EDCA site,” at paglulunsad ng mga war games sa kalupaan, kahanginan at karagatan ng Pilipinas.

AB: Israel, binuhusan ng US ng $17 bilyong pondo para ipagpatuloy ng henosidyo sa Gaza