Itigil ang gerang US-NATO sa Ukraine, giit ng mga grupo

,

Nagprotesta ang libu-libong mamamayan sa Belgium noong Pebrero 25 para ipanawagan ang kagyat na pagwawakas sa gerang US-NATO sa Ukraine na sumiklab isang taon na ang nakalilipas. Nakilahok sa protesta ang International League of Peoples’ Struggle (ILPS)-Belgium, mga alyadong organisasyon nito at ang International Peoples’ Front (IPF). Nagmartsa rin ang mga migranteng Pilipino sa ilalim ng Bagong Alyansang Makabayan-Europe.

Idiniin ng ILPS sa protesta ang panunulsol ng US-NATO sa gera sa Ukraine at kung paanong ginagamit ang bansa sa isang digmang proxy.

Sa pahayag ng IPF, sinabi nitong ang “gerang ito ay pinangunahan ng US sa pamamagitan ng North Atlantic Treaty Organization (NATO)…at mayroong nakatagong interes ang US sa magiging resulta ng tunggalian at aktibong ginagamit at iniimpluwensyahan ang pagtindi nito.”

Ayon pa sa IPF, ang kamakailang desisyon ng mga gubyerno ng Germany, Poland, Denmark, the Netherlands at iba pang bansa na magpadala ng mga tangke sa Ukraine ay isang “malubhang senyales” na posible pang tumindi ang gera.

Sa mga balita, sinasabing higit 100,000 na ang namatay sa gera, maliban pa sa ilampung libong napalayas at nagdurusang mga sibilyan dahil sa walang tigil na panganganyon sa mga teritoryong nasa hangganan. Ayon sa IPF, hindi umano malabo na posible pang ibayong tumindi ang gera dahil mayroong akses sa armas nukleyar ang US at Russia.

Giit ng IPF, ang panawagang wakasan na ang gera ay hindi lamang dapat isinasabalikat ng mamamayan ng Russia at Ukraine, bagkus ng lahat mamamayan gaano man kalayo sa sentro ng gera. “Iginigiit ng mga gubyerno, organisasyon at institutsyon ang isang diplomatikong resolusyon sa tunggalian, pero matapos ang isang taon ay wala pa ring epekto” ayon pa dito.

Panawagan nila, dapat manggaling ang presyur sa mamamayan. “Dapat igiit ng mamamayan at itulak ang mga gubyernong sangkot sa NATO na itigil ang pagpapalawak ng alyansa nito sa silangan at tuluyan nang buwagin,” saysay ng IPF.

“Dapat organisahin ng mamamayan ang kanilang sarili para pangibabawan at talunin ang makinarya sa digma na pinamumunan ng US,” ayon dito. “Ang kagustuhang nating makamit ang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan ay dapat maging kongkretong aksyon para wakasan ang lahat ng gerang agresyon at tunggalian.”

AB: Itigil ang gerang US-NATO sa Ukraine, giit ng mga grupo