Kandidato sa pagka-kagawad sa Masbate, dinahas ng 2nd IB

,

Sinakal, isinubsob ang mukha sa lupa, at pinagbantaang patayin ng mga tauhan ng 2nd IB ang kasalukuyang barangay tanod at kumakandidatong kagawad sa Barangay Matubinao, Cataingan, Masbate na si Ariel Urag noong Oktubre 12 ng umaga. Sinalakay ng 15 sundalo ang bahay para takutin si Urag at pasunurin sa kanilang paghaharing militar sa prubinsya.

Malayang naisasagawa ang ganitong klaseng mga pang-aabuso sa balangkas ng “whole of nation” approach” na estratehiya ng reaksyunaryong estado laban sa kontra-insurhensya. Sa ilalim nito, kinukubabawan ng mga yunit militar na katulad ng 2nd IB, ang mga sibilyang ahensya at burukrasya sa kanilang kampanya ng panunupil sa mamamayan.

Inilantad ng karahasang ito ang pagpirma ng isang kasunduan ng Commission on Elections (Comelec) at Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines noong Setyembre 28 para umano palakasin ang kooperasyon sa pagpapanatiling ligtas sa halalang pambarangay.

Nakasaad sa naturang kasunduan na tutulong ang mga pwersa ng estado sa komite ng Comelec na “kontra bigay” para umano labanan ang “pagbili ng boto at paglaban sa mga impluwensya sa demokratikong proseso.”

Idineklara ng pulis ang 27 barangay bilang kategoryang “pula,” kung saan pinakamatindi ang magiging presensya ng mga pwersa ng estado, para sa darating na eleksyong pambarangay. Samantala, 4,085 ang nasa kategoryang “dilaw,” at 232 ang “orange” o kulay kahel. Ang mga ito ang ginamit na sangkalan sa militarisasyon sa mga barangay.

Samantala, hinamon ng rebolusyonaryong kilusan sa prubinsya ng Masbate na tatagan ng mga kumakandidato at nakaupong mga upisyal ng barangay ang kanilang loob na huwag magpatinag sa panghaharas ng militar at pulis.

AB: Kandidato sa pagka-kagawad sa Masbate, dinahas ng 2nd IB