Komunidad sa Himamaylan City, 8 beses na kinanyon; 7 magsasaka, inaresto at binugbog

,

Pitong magsasaka ang inaresto at pinagbubugbog ng mga sundalo ng 94th IB kahapon ng umaga sa Sityo Medel, Barangay Carabalan, Himamaylan City, Negros Occidental. Kasunod ito ng engkwentro ng 94th IB sa isang yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-South Central Negros noong umaga ding iyon.

Kinilala ang pitong magsasaka na sina Pablo Abela Jr, Lito Abela, Angelo Abela, Alpredo Abela, Homer Liansing, Angelo Alejo, at Hendre Alejo.

Kasabay nito, higit 700 residente sa mga lokal na komunidad ang napilitang magbakwit matapos manalasa sa lugar ang mga sundalo ng 303rd IBDe. Ayon sa mga ulat, walong beses na kinanyon ang lugar at pinaulanan ng mga bala mula kahapon ng hapon hanggang kaninang umaga.

Sa ulat ng BHB-South Central Negros, nagkaroon ng dalawang labanan kahapon sa saklaw na erya ng Barangay Carabalan, isa sa umaga at isa bandang alas-3 ng hapon.

Ayon sa yunit ng BHB, walang kaswalti sa hanay ng mga Pulang mandirigma sa dalawang engkwentro. Pinasinungalingan din ng yunit ang sinasabi ng militar na panibagong engkwentro kaninang umaga sa parehong barangay.

Sa ulat mula sa lokalidad, kinokordon at hinihigpitan ng mga sundalo ang paglabas-masok ng sibilyang populasyon sa mga komunidad ng barangay. Nagtayo ang mga sundalo ng mga tsekpoynt sa Sityo Medel kung saan inililista at minomonitor ang mga dumadaan. Dulot nito, maging ang reskyu tim na kukuha sa mga sibilyan ay naantala.

Labis-labis na lakas-pamutok ang ginagamit ng 303rd IBde sa pinaigting na operasyon nito. Sa panayam ng isang lokal na radyo sa isang taga-barangay, tatlong helikopter ang ginamit kahapon ng hapon sa Barangay Carabalan. Lubhang pagkatakot at troma laluna sa mga bata, buntis at matatanda ang hatid ng mga helikopter at iba pang aerial asset, kanyon at mga armoured personnel carrier o APC, na nilulustay gamit ang pondo ng bayan.

Naantala ng lubhang malaking operasyon ng mga sundalo ang klase ng mga mag-aaral sa ilang paaralan. Hindi pa makabalik sa kanilang komunidad ang mga residente kahit pa iniulat na ng yunit ng BHB na nakaalis sa sila sa pinangyarihan ng magkasunod na engkwentro.

Ang Barangay Carabalan ay binubuo ng 18 sityo at tirahan ng mahigit 11,000 residente. Ang kabuhayan ng mga residente ay pagtatanim ng tubo, palay at mga halamang-ugat.

AB: Komunidad sa Himamaylan City, 8 beses na kinanyon; 7 magsasaka, inaresto at binugbog