Madugong okupasyon ng Israel sa Palestine, isasalang sa internasyunal na korte

,

Sinang-ayunan noong Disyembre 30 ng 87 bansa sa ilalim ng United Nations General Assembly ang isang resolusyon na humihingi sa International Court of Justice (ICJ) ng ligal na opinyon nito kaugnay sa patuloy na pagtanggi ng Israel na wakasan ang iligal na okupasyon nito sa mga teritoryo ng Palestine, partikular sa West Bank at Jerusalem. Ayon sa General Assembly resolution 77/400, ang pagtanggi ng Israel na umatras sa naturang mga teritoryo ay “de facto na pang-aagaw.”

Anito, dapat imbestigahan ang mga patakarang ginamit ng Israel para makamit ito, at ang pagtanggi nito na galangin ang karapatan sa pagpapasya-sa-sarili ng mamamayang Palestino. Idiniin ng resolusyon na kailangan imbestigahan rin ang pagtalima ng mga bansa sa mga obligasyon nito sa UN at sa pagtitiyak na naipatutupad ng Israel ang mga internasyunal na batas.

Itinuturing ang Resolusyon 77/400 bilang importanteng hakbang tungo sa pagpapanagot sa Israel sa mga krimen nito laban sa mamamayang Palestine. Kasama sa mga bumoto pabor rito ang China at Russia habang bumoto laban dito ang US, Britain at Germany kasama ang 23 pang mga bansang hawak ng US. Nag-abstain o hindi bumoto kontra o pabor ang 53 bansa, kasama ang France. Liban sa pagboto laban dito, nagpahayag ang Israel na hindi nito kinikilala ang naturang botohan.

Bahagi rin ng resolusyon ang panawagan para imbestigahan ang mga hakbang ng Israel para baguhin ang komposisyon, karakter at istatus ng Jerusalem. Inagaw ng Israel sa gerang 1967 ang West Bank, Gaza at East Jerusalem — mga teritoryong nakalaan para sa pagtatayo ng estadong Palestine.

Iginiit din sa resolusyon ang pagpapatigil sa Israel sa pagtatayo ng mga settlement sa mga lugar ng Palestino na sinasakop nito. Gayunpaman, walang ligal na awtoridad ang General Assembly, di katulad ng Security Council na pinaghaharian ng US.

Ang ICJ ang itinuturing na pinakamataas na korte ng UN para sa paghusay ng mga sigalot sa pagitan ng mga bansa. Gayunpaman, wala itong kapangyarihan para ipatupad ang mga desisyon nito. Huli itong naglabas ng desisyon noong 2004 kung saan idineklara nitong iligal ang itinayong pader ng Israel para ikulong ang mga Palestino sa kanilang mga teritoryo.

2022: Madugo para sa mga Palestino, laluna sa mga bata

Sa ulat ng Commission for Detainess and Ex-Detainees Affairs, umaabot sa 600 mga bata ang inilagay ng Israel sa house arrest. Ang mga batang ito ay pinagbawalang lumabas ng kanilang mga bahay nang walang gwardya, at mayroong nilagyan ng mga tracking device. Marami ang hindi pinayagang lumabas sa kanilang mga bahay, kahit para pumunta sa eskwela. Nililitis ang mga batang Palestino mula edad 12 bilang mga “adult” sa arbitraryong mga korte ng Israel.

Sa pangkalahatan, umabot sa 6,500 Palestino ang ikinulong ng Israel sa 2022. Ayon sa Palestinian Prisoners Club, kabilang sa mga inaresto nito ang 153 kababaihan at 811 bata. Sa taalan ng grupo, sa 750 inarestong mga bata sa 2022, 160 sa kanila ay nakakulong hanggang ngayon. Ilan sa kanila ay nasa solitary confinement, at 16 ang nakapailalim sa “administrative detention” o nakakulong nang walang kaso, walang paglilitis at walang malinaw na petsa ng pagpapalaya.

Mas malala, umabot sa 54 mga bata ang pinatay ng Israel sa 2022. Ang 35 sa kanila sa West Bank, kung saan pinakamadugo ang okupasyon ng Israel sa nakaraang taon. Ayon sa UN Special Coordinator for the Middle East Peace Process, nasa 166 ang pinatay ng mga pwersa ng Israel sa teritoryong ito sa panahong ito.

Napakatindi ng mga krimen ng Israel na noong Nobyembre 28, 2022, muling nananawagan ang 198 internasyunal at Palestinong organisasyon sa International Criminal Court para imbestigahan ang mga ito, at hayagang kundenahin ang mamaraming pamamaslang at papatinding agresyon ng Isreal sa mamamayang Palestino. Noon pang 2021 nakatakdang simulan ang imbestigasyon ng ICC sa mga krimen ng Israel pero nagtapos na lamang ang 2022 na hindi pa ito nasisimulan.

Samantala, libu-libong Palestinians ang nagtipon sa Al-Katiba Square sa Gaza noong Disyembre 31 para gunitain ang ika-58 na anibersaryo ng Fatah at ang pagsiklab ng kontemporaryong rebolusyong Palestino. Inilunsad ang unang armadong operasyon sa Gaza noong Enero 1, 1965. Layunin ng armadong paglaban na ito ang pagpapalaya sa Palestine at pagtatayo ng independyenteng estadong Palestino sa mga okupadong teritoryo.

AB: Madugong okupasyon ng Israel sa Palestine, isasalang sa internasyunal na korte