Magsasaka sa Masbate, pinaslang ng 96th IB

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Kinundena ng Karapatan-Masbate ang pagpaslang ng 96th IB sa 31-anyos na magsasakang si Erlindo Natural noong Mayo 7 sa Barangay Holjogon, bayan ng Mobo, Masbate. Ayon sa grupo, si Natural ang ika-29 biktima ng pampulitikang pamamaslang sa prubinsya sa ilalim ng rehimeng Marcos.

Pinalalabas ng mga sundalo na napaslang si Natural sa isang armadong engkwentro ng yunit ng 903rd Ide at Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Masbate sa Barangay Holjogon. Kasinungalingan ang ibinabalita ng mga upisyal militar na nagkaroon ng labanang tumagal nang 10 minuto, kung saan diumano napaslang si Natural. Pinalabas pang nasamsam nila ang limang riple, mga magasin at mga dokumento.

Walang-kahihiyan pang “nakiramay” si Brig. Gen. Jose Ricky A. Laniog, kumander ng brigada, matapos paslangin si Natural ng kanyang mga sundalo.

“Sa harap ng nagpapatuloy na pinsala ng El Niño sa kabuhayan, walang preno si Marcos Jr at Gov. Antonio Kho sa inilulunsad nilang gera kontra magsasaka sa prubinsya,” ayon sa Karapatan-Masbate. Sa datos ng grupo, halos kada buwan ay may magsasakang pinapatay sa Masbate. “Dugo ng mga magsasaka ang umaagos sa tuyot na lupa ng Masbate,” anito.

Dagdag pa ng grupo, malaki rin ang pananagutan ng Commission on Human Rights (CHR)-Bicol at ang pambansang tanggapan nito sa “kainutilan at pagbubulag-bulagan” ng mga ito sa harap ng lumalalang sitwasyon ng karapatang-tao sa Masbate at sa buong bansa. “Pananagutan ng CHR ang paglala ng mga abusong militar dulot ng kanilang pananahimik at kawalang aksyon,” giit pa ng Karapatan-Masbate.

Hinikayat din ng grupo ang mga nagtataguyod sa karapatang-tao na magboluntir sa mga progresibong organisasyon para makatulong sa pagkakamit ng hustisya para sa mga biktima ng abusong militar. “Tinatawagan din lahat ng Bicolanong nagtataguyod ng demokrasya na magsama-sama para sa isang kilusan para ipagtanggol ang karapatang-tao at upang maitigil ang militarisasyon sa prubinsya,” pagtatapos nito.

AB: Magsasaka sa Masbate, pinaslang ng 96th IB