Mapanganib na disimpormasyon ng Pentagon kontra-Sinovac ng China, kinundena

, ,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Isiniwalat kamakailan sa isang espesyal na ulat ng Reuters ang sikretong kampanya na inilunsad ang militar ng US para ipalaganap sa Pilipinas ang disimpormasyong kontra sa bakunang gawang-China noong panahon ng pandemyang Covid-19. Sa pamamagitan ng pekeng mga X account (dating Twitter), nagpalaganap ito ng duda at iba pang malisyosong impormasyon laban sa Sinovac, na noo’y tanging bakuna na meron sa Pilipinas.

Ang operasyon ay nakabalangkas ng sikretong kautusan na unang inilabas noong 2019 na naging daan para sa paglulunsad ng mga kampanyang propaganda ng militar ng US. Itinaas ng naturang kautusan ang pakikipaggirian ng US sa China at Russia sa prayoridad na “aktibong kombat,” at binigyang-laya ang mga kumander na magsagawa ng psyops laban sa dalawang bansa. Inawtorisa ng Kongreso ng US ang militar nito na magsagawa ng pailalim na mga kampanyang psyops kahit sa mga bansang walang “aktibong armadong sigalot.”

Sa imbestigasyon ng Reuters, natukoy nito ang 300 X accounts na nagdala ng hashtag na #Chinaangvirus at nagpalaganap ng disimpormasyon para siraan ang bakuna at iba pang mga protective equipment na gawang-China. Mayroon libu-libong follower ang mga akawnt na ito na nag-ulit-ulit sa mga disimpormasyon na lalong nagpatindi sa pagdadalawang-isip ng maraming Pilipino na magpabakuna. Naging laganap ang sentimyentong tanggihan ang Sinovac, at “maghintay” sa mga bakunang gawang-US. Noong maagang bahagi ng 2021, umabot sa Senado ang pagdududang ito, at sa pangunguna ng senador na si Risa Hontiveros, inobliga ang tagapagmanupaktura ng Sinovac na patunayan na “ligtas at epektibo” ito habang tumatangging maglabas ng pondo para rito.

Sa panahong iyon, patakaran ng US na hindi mag-eksport ng bakuna hanggang hindi natitiyak ang bakuna ng sarili nitong mamamayan. Laganap ang vaccine hoarding ng mayayamang bansa, na nagresulta sa kasalatan ng bakuna sa maraming bahagi ng mundo. Hinarang ng US maging ang pagluluwag sa mga patent ng malalaking kumpanya sa parmasiya, na magbibigay sana ng pagkakataon sa ibang bansa na magmanupaktura ng mga bakuna at pabilisin ang produksyon ng mga ito.

Sinimulan ang kampanya ng disimpormasyon sa ilalim ng rehimen ni Donald Trump at nagpatuloy sa kasalukuyang rehimen ni Joseph Biden. Mula Pilipinas, pinalawak ang kampanya sa Central Asia at Middle East kung sadyang pinalaganap ng US ang kasingungalingang naglalaman ng “pork gelatin” ang Sinovac para tanggihan ito ng mamamayan sa rehiyon. Isinagawa ang kampanya katuwang ang kontraktor na General Dynamics IT, subsidyaryo ng General Dynamics Corporation, isang kumpanyang nagmamanupaktura ng armas.

Mariing kinundena ng mga demokratikong organisasyon sa Pilipinas at mga eksperto sa kalusugang sa US ang sikretong kampanya na walang dudang nagsapanganib sa kalusugan ng milyun-milyong Pilipino at iba pang mamamayan.

“Malinaw na pangunahing tagapaglako ang US ng disimpormasyon, sa kabila ng mga pahayag nito, at ginawa ito kahit sa panahon ng krisis pangkalusugan kung kailan maraming buhay ang nasa panganib, at nangangailangan ng totoong impormasyon kaugnay sa mga bakuna,” pahayag ng Bagong Alyansang Makabayan. “Walang pakialam ang US sa buhay ng tao, at ang habol lamang nito ay makapanlamang sa mga karibal nito. Nakasusuka ang mga iniulat ng Reuters, lalupa’t maaaring maraming buhay ang nawala dahil sa kampanyang disimpormasyon ng US.”

Kung nagagawa ito ng US sa panahon ng pandemya, ano pa ang kaya nitong gawing operasyong psyops para lumikha ng upinyong paborable dito, tanong ng Bayan.

AB: Mapanganib na disimpormasyon ng Pentagon kontra-Sinovac ng China, kinundena