Mga imperyalistang bansa, pinapapanagot sa mga epekto ng climate change

,

Nagprotesta noong Pebrero 28 ang Youth Advocates for Climate Action Philippines (YACAP), Pamalakaya at iba pang grupo sa harap ng Dusit Thani Hotel sa Makati City para igiit na papanagutin ang mga rehiyon at bansang mayayaman at makapangyarihan na tinaguriang “Global North” na pangunahing pinangagalingan ng matinding polusyon na nagpapalubha sa climate change. Itinaon ang protesta sa idinaos na ika-18 pulong ng United Nations Executive Committee on the Warsaw Mechanism for Loss and Damage Fund.

“Dapat magbayad ang pinakamalalaking nagdudulot ng polusyon mula sa Global North sa kanilang pangwawasak. Ang pagbabayad-pinsala ay isang krusyal na hakbang sa pagresolba sa krisis sa klima para sa mga umuunlad na bansa,” ayon kay Jon Bonifacio, tagapasalita ng Peoples Rising for Climate Justice (PRCJ).

Ang pagpupulong ng UN ay sinasabing may layong tugunan at bigyan ng bayad-pinsala ang mga bansa na pinakaapektado ng pinakamatitinding pinsala na dulot ng climate change.

Liban sa protesta, naghatid ng sulat ang mga grupo sa kinatawan ng mga nagpulong na naglaman ng mga kahingian ng mga grupo para sa makatarungan at malinaw na pagbabayad-pinsala. Ayon sa sulat, dapat umanong kilalanin ang responsibilidad ng mga maunlad na bansa bilang pinakamalalaking lumilikha ng polusyon sa mundo, at dapat silang papanagutin sa pamamagitan ng pagbabayad-pinsala sa mga bansang pinaka-apektado ng mga sakunang sanhi ng pagbabago sa klima. Isa ang Pilipinas sa pinakaapektado nito.

Pinanawagan din nila sa mga lider na nasa pulong na magbuo ng isang konsultatibong grupo na binubuo ng mga kinatawan ng mga katutubo, magsasaka at mangingisda, at iba pang bulnerableng komunidad at sektor para maging bahagi ng pagdedesisyon ng alokasyon ng bayad-pinsala.

AB: Mga imperyalistang bansa, pinapapanagot sa mga epekto ng climate change