Mga magsasaka sa Isabela, pinagbabaril ng armadong maton ng Golden Summit Mining Corp.

, ,

Pinaputukan ng mga armadong maton ng Golden Summit Mining Corp. (GSMC) ang mga magsasakang nagtatanim ng gulay sa gilid ng Bundok Tappaw sa Anonang, Cordon, Isabela noong Enero 11. Pangatlong kaso na ito ng pandarahas sa kanila.

Ang GSMC ay isang kumpanyang mina na umagaw sa 100-ektaryang lupa sa Bundok Tappaw sa ilalim ng di pa aprubadong Forest Land Grazing Lease Agreement. Sa sarili nitong ulat, kumukuha pa lamang ito ng Exploration Permit Application (EXPA00015911) para sa 2,916-ektaryang lupa sa munisipalidad. Gayunpaman, iligal nang binakuran ng minahan ang bundok, pinagbabawalan ang mga magsasaka na asikasuhin ang kanilang mga pananim na gulay, saging, mais at mga bungang kahoy. Nagpadala ito ng mga armadong maton sa lugar para dahasin ang sinumang manghihimasok at makikialam sa lupa.

Labintatlong beses na nagpaputok ang mga maton noong Enero 11 sa mga magsasaka. Nagtago at umiwas ang mga magsasaka at tumawag ng pulis. Pagdating ng mga pulis, duwag silang umiwas na harapin ang mga maton at umalis lamang pagkatapos ng inspeksyon.

Tutol ang mga residente sa pang-aagaw ng lupa ng kumpanya at pandarahas ng mga maton nito. Nangangamba sila sa posibleng pagkawasak ng Bundok Tappaw dahil sa minahan. Maaapektuhan sila ng posibleng pagguho ng lupa at pagkalason ng katubigan at mga palayan mula sa pag-apaw ng itatapong basura ng mina.

Nais ng mga residente na taniman ng puno ang mas mataas na bahagi ng bundok para mabuhay ang mga bukal na sapa nito na makakatulong sa mga sakahan at kanilang kabuhayan.

Kahapon, nakamit ng mga residente ang paunang tagumpay nang matanggap nila ang endorsement ng Sangguniang Bayan sa kanilang petisyon para mailaan sa reforestation at dagdag taniman ng makakain ang lugar. Hinamon ng mga magsasaka ang DENR at lokal na pulis na tularan ang ginawa ng Sanggunian na kumampi sa kanilang makatarungang kahingian.

Ang GSMC ay sangkot sa iligal na pagmimina sa mga bahagi ng Cordon, Isabela noong 2015. Katuwang nito ang Oceana Gold Philippines Inc. sa pagsasagawa ng open-pit mining sa naturang bayan. Maging sa batas ng reaksyunaryong gubyerno ay hindi sumunod ang naturang mga kumpanya at nakakuha ng 18,000 tonelada ng gold bearing ore (nava) kada buwan batay sa ulat ng samahang magsasaka sa Cordon noong Marso 2015.

AB: Mga magsasaka sa Isabela, pinagbabaril ng armadong maton ng Golden Summit Mining Corp.