Nag-ooperasyong tropa ng 80th IB, pinatamaan ng BHB-Quezon

Isang sundalo ng 80th IB ang napatay at dalawa pa ang nasugatan sa armadong aksyon ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Quezon noong Setyembre 27 sa Sityo Mararaot, Barangay Lumutan, General Nakar, Quezon. Ang naturang yunit ng 80th IB ay halos dalawang linggo nang nag-ooperasyon sa lugar.

Ang General Nakar ay bogus na idineklarang “insurgency-free” noon pang Pebrero. Sa kabila nito, hina-hamlet ng mga sundalo ang komunidad ng mga magsasaka na labis na nakaaapekto sa kanilang buhay at kabuhayan. Ang operasyon nilang ito ay nagbigay takot sa pamayanan. Kinokontrol din ng mga berdugo ang pagbili ng pagkain ng mga residente. Ibayong nagpapatindi ito sa dinaranas nilang kahirapan na nataon sa “kawit ang palakol” o walang hanap-buhay dulot ng tag-ulan.

Ang mamamayan sa bayan ng General Nakar ay malaon nang tinarget ng militarisasyon at operasyong kombat ng militar dahil sa kanilang pagtutol sa pagtatayo ng proyektong Kaliwa-Kanan-Laiban Dam na magpapalayas sa buu-buong komunidad ng katutubo, pareho sa Rizal at Quezon.

Sa harap nito, ayon sa tagapagsalita ng BHB-North Quezon na si Ka Eli dela Guerra, palaging nakahanda ang yunit nila at nagpupunyagi na ipagtanggol ang kapakanan ng manamayan at panagutin ang mga berdugong 80th IB na may mahabang listahan ng paglabag sa karapatang-tao at panlilinlang sa mamamayan.

AB: Nag-ooperasyong tropa ng 80th IB, pinatamaan ng BHB-Quezon