Pagbabanta sa buhay ng biktima ng batas militar ni Marcos Sr, kinundena

Kinundena ng Movement Against Tyranny at Campaign Against the Return of the Marcoses and Martial Law (CARMMA) ang pagbabanta sa buhay ni Bonifacio Ilagan, isang kilalang mandudula at biktima ng batas militar ng rehimeng US-Marcos I. Nakatanggap ng pagbabanta sa kanyang buhay si Ilagan noong Enero 2 mula sa hinihinalang mga ahente ng estado.

Ayon sa salaysay ni Ilagan, tinawagan siya ng isang nagpakilalang “kumander” diumano ng isang yunit, gamit ang hindi kilalang numero. Sabi ng tumawag, inatasan umano ang kanyang yunit na ubusin ang mga “komunista” at pinatitigil si Ilagan sa kanyang mga aktibidad. Dagdag pa umano nito, “kilala kita at mayroon akong respeto sa iyo [Ilagan]” pero inaantay na lamang nila ang “pinal na atas mula sa nakataas.”

Matapos ang naturang insidente, kagyat na nag-ulat sa pulis si Ilagan para ipa-blotter ang tumawag. Nangangamba siya bagaman hindi sinabi ng tumawag na papatayin siya ng mga ito ngunit maliwanag ang mensaheng ipinarating sa kanya: “maaari siyang patayin.”

Si Ilagan ay biktima ng batas militar ng diktadurang US-Marcos I. Ipinailalim siya ng rehimeng Marcos sa matinding tortyur habang nakapiit sa mga kulungan nito.

Ayon sa CARRMA, ang pagbabanta kay Ka Boni ay “tulad ng (natanggap ng) maraming aktibistang nagsasalita laban sa panunumbalik ng mga Marcos sa kapangyarihan.”

Dagdag ng grupo, bilang co-convenor at tagapagsalita ng CARMMA, si Ka Boni ay nasa unahan ng pakikibaka laban sa mga demonyong kinakatawan ng mga Marcos. Nilalabanan niya ang pagbaluktot sa kasayan, at kawalang pananagutan ng mga Marcos sa kanilang napakalaking pandarambong sa pondo ng bayan, paliwanag ng grupo.

“Ang pinakabagong banta na ito laban kay Boni Ilagan ay isa na namang patunay ng…arogansya ng mga Marcos at kanilang kampon at kanilang kawalan ng pagsisisi sa kanilang mga krimen,” pahayag ng grupo.

Sa huli, pinagtibay ng CARMMA ang kanilang paglaban sa mga Marcos at kasamaan ng pamilya. Anila, “kung tingin [ng mga Marcos] na mapipigilan kami nito sa aming kampanya, nagkakamali sila. Itataguyod at ipagtatanggol namin ang karapatan ni Ka Boni, at hinding-hindi kami magmamaliw sa pakikibaka para sa katotohanan at pananagutan, sa harap ng mga pagbabanta at pagsubok.”

AB: Pagbabanta sa buhay ng biktima ng batas militar ni Marcos Sr, kinundena