Pagbubukas ng negosasyon para sa CBA, naigiit ng mga manggagawa ng PLDT

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Sa harap ng bantang welga, sama-samang pagkilos at paninindigan ng mga manggagawa ng Philippine Long Distance Telephone Company (PLDT), natulak ang maneydsment ng kumpanya na makipagkasundong buksan na ang pakikipagnegosasyon para sa Collective Bargaining Agreement (CBA) para sa 2024-2027. Higit tatlong buwang sadyang inantala ng kumpanya ang pagtugon sa isinumiteng pabatid para sa negosasyon at mga kahingian ng Manggagawa sa Komunikasyon ng Pilipinas (MKP), unyon ng mga rank-and-file na mangggawa.

Napagkasunduan ng kumpanya at ng unyon na upisyal na sisimulan ang negosasyon para sa CBA sa Agosto 8. Napawalang-bisa ng kasunduang ito ang inihain na Notice of Strike (NoS) ng MKP noong Abril. Bumoto pabor sa pagwewelga noong Mayo 14-15 ang 3,371 kasapi o 99.4% ng kabuuang bilang ng mga bumoto (3,390) at 83.4% ng kabuuang kasapian ng unyon (4,041).

Natulak na sumagot ang maneydsment ng PLDT sa giit ng unyon dahil ilang araw na lamang ay ikakasa na sana ng mga manggagawa ang pambansang welga. Nagsagawa rin sila ng kilos-protesta noong Mayo 27 kung saan lumahok ang mga manggagawa mula sa 92% ng lahat ng mga upisina ng PLDT sa bansa.

Kabilang sa inisyal na mga kahingian ng mga manggagawa ang nararapat na mga gamit at pagsagot ng kumpanya sa singil ng mga serbisyong ginagamit nila sa mga oras ng trabaho. Kabilang sa mga ito ang bayad para sa emission testing, pagpapalinis ng sasakyan (carwash) at iba pang gastusin sa pagpapanatili ng mga sasakyang gamit ng mga manggagawa.

Giit din nila ang regularisasyon sa higit 7,000 kontraktwal na manggagawa ng PLDT sa installation, repair, at maintenance ng mga linya. Sa kabila ng desisyon ng Korte Suprema noong Marso na dapat iregularisa ang mga manggagawa ng PLDT, patuloy pa rin itong binabalewala ng kumpanya.

Anang MKP, kailangang higit na pasiglahin ng mga manggagawa ang paglahok sa mga gawain at pagkilos dahil “nagsisimula pa lamang ang laban.” Hindi din umano dapat sila kakitaan ng panghihina at pagkakawatak-watak dahil mahaba pa ang laban para tuluyang makamtan nila ang kanilang mga karapatan.

Ang PLDT ay ang pinakamatanda at pinakamalaking kumpanya sa telekomunikasyon sa bansa. Noong 2023, ang kabuuang kita ng kumpanya ay lumobo tungong ₱26.1 bilyon mula sa ₱10.49 bilyon na kita noong 2022. Ang kumpanya ay pag-aari ng bilyonaryong Indonesian na si Anthoni Salim sa pamamagitan ng Pilipinong burgesya kumprador na si Manny Pangilinan.

AB: Pagbubukas ng negosasyon para sa CBA, naigiit ng mga manggagawa ng PLDT