Pagpatay sa NDFP konsultant, wala pa ring hustisya pagkatapos ng 3 taon

,

Nagprotesta sa harap ng Department of Justice ang mga myembro ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) at Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA) ngayong araw, Agosto 10, para kundenahin ang kawalang pag-usad sa kaso ng pagpaslang kay Randall Echanis at nagpapatuloy na kawalang hustisya sa bansa.

Tatlong taon na ngayong araw mula nang brutal na paslangin si Randall Echanis, kasama ang kanyang kapitbahay na si Louie Tagapia, sa loob ng inuupahang bahay sa Novaliches, Quezon City. Kabilang si Echanis sa daan-daang aktibista na pinaslang ng noo’y rehimeng Duterte. Sa panahon na iyon, tumatayo siyang deputy secretary general ng KMP, tangapangulo ng Anakpawis party-list at konsultant ng National Democratic Front of the Philippines-Reciprocal Working Committee on Social and Economic Reforms (RWC-SER) sa pakikipag-usapang pangkapayaaan sa Government of the Republic of the Philippines (GRP).

“Umaalingasaw ang pagkabulok ng estadong garapalang ayaw tugunan ang mga batayang ugat ng armadong tunggalian at kung gayon ay laban sa tunay at makatarungang kapayapaan,” pahayag ng UMA. “Kapayapaan na masikhay na itinataguyod ni Ka Randy. Kaya ganoon na lamang ang galit ng gubyerno at mga armadong ahente nito.”

“Tatlong taon na ang kawalan ng katarungan sa pagpaslang kay Randall “Ka Randy” Echanis,” pahayag ng KMP. “Bagamat nagbuo ng Task Force AO 35 ang Department of Justice, wala itong nagawa para kamtin ang hustisya at panagutin sa batas ang mga maysala sa pagpaslang kay Ka Randy.

Halos buong buhay ni Ka Randy ang iginugol niya sa paglilingkod sa masang anakpawis at sambayanang Pilipino, ayon sa grupo. Tatlong beses siyang inaresto at ikinulong ng estado.

#JusticeForRandyEchanis #JusticeForAll #StopTheKillings

AB: Pagpatay sa NDFP konsultant, wala pa ring hustisya pagkatapos ng 3 taon