Pilipinas, isa pa rin sa pinakamasahol para sa mga manggagawa

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nananatiling isa sa pinakamapanganib na bansa para sa mga manggagawa ang Pilipinas sa taong 2024. Sa ikawalong taon, kabilang pa rin ito sa 10 bansa na pinakamasahol tumrato sa kanyang mga manggagawa. Sa ulat ng International Trade Union Confederation (ITUC) Global Rights Index 2024, nananatiling “5” (pinakamalala) ang grado ng Pilipinas, na nangangahulugan ng kawalan mga batayang karapatan ng paggawa.

“Patuloy na binibiktima ng Red-tagging, karahasan, pagdukot at arbitraryong pang-aaresto ang mga manggagawa at mga unyon sa Pilipinas,” deklara ng ITUC sa ulat na isinapubliko kamakailan. “Pinanatili ng gubyerno ang klima ng takot at pang-uusig, na sumisikil sa kolektibong boses ng mga manggagawa. Signipikante ang mga balakid sa mga manggagawa sa iba’t ibang sektor na nagtatangkang magtayo ng mga unyon.”

Tampok sa ulat ng ITUC ang pagpaslang kina Alex Dolorosa, organisador ng BPO Industry Employee Network (BIEN), at Jude Ferrnandez, beteranong organisador ng KMU.

Sa buong mundo, lumalala ang kalagayan ng mga manggagawa, kapwa sa usapin ng kanilang mga sahod, kundisyon sa paggawa at mga kagalingan at karapatan. Sa ulat ng ITUC, sikil ang karapatan sa pagpapahayag at malayang asembleya sa 43% (65) sa mga bansang saklaw ng pag-aaral nito (151), mas mataas sa 42% noong 2023. Kabilang sa may mararahas na rekord ang bansang Argentina at Zimbabwe.

Pahirapan ang pagtatayo ng mga unyon sa 74% ng mga bansa, at naitala ang pang-aaresto at detensyon sa mga manggagawa sa 74 na bansa. Ang karapatan sa pagwewelga ay nilabag sa 87% ng mga bansa, at sa 75% ng mga bansang pinag-aralan, ipinagkait sa mga manggagawa ang karapatan sa pag-uunyon o pagsali sa isang unyon. Nananatiling mayorya (75%) sa mga bansa ang lumalabag sa karapatan sa kolektibong pakikipagtawaran o negosasyon, katulad noong nakaraang taon. Gayundin, nananatiling 65% ng mga manggagawa ang walang natatamong hustisya. Sa 44 na bansa, dumaranas ang mga manggagawa ng iba’t ibang porma ng mararahas na pang-aatake.

Liban sa Pilipinas, binubuo ang “Top 10” ng pinakamasasahol na bansa ng Bangladesh, Belarus, Ecuador, Egypt, Eswatini, Guatemala, Myanmar, Tunisia, at Turkey.

AB: Pilipinas, isa pa rin sa pinakamasahol para sa mga manggagawa